11-07-2019 | AFB producent drzwi

Ceny drzwi nowoczesnych 3

Promocyjne ceny drzwi obowiązują do 31 sierpnia 2019 roku

modele: 455 - 469

B56

Ceny drzwi zewnętrznych: 455,11 - 455,11+ds1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 455,11 w kolorze antracyt.

model drzwi 455,11

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 455,11+ds1 w kolorze antracyt.

drzwi 455,11+ds1

5130 cena M82
5130 cena M82
7130 cena M102
-1200 promocja
5930 c.promocyjna M102
7130 cena M102
-1200 promocja
5930 c.promocyjna M102
6030 cena D82
6030 cena D82
8030 cena D102
-1200 promocja
6830 c.promocyjna D102
8030 cena D102
-1200 promocja
6830 c.promocyjna D102
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B57

Ceny drzwi zewnętrznych: 455,12© - 455,12+ds1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 455,12 w kolorze antracyt.

model drzwi 455,12

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 455,12+ds1 w kolorze antracyt.

drzwi 455,12+ds1

5130 cena M82
5130 cena M82
7130 cena M102
-1200 promocja
5930 c.promocyjna M102
7130 cena M102
-1200 promocja
5930 c.promocyjna M102
6030 cena D82
6030 cena D82
8030 cena D102
-1200 promocja
6830 c.promocyjna D102
8030 cena D102
-1200 promocja
6830 c.promocyjna D102
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B58

Ceny drzwi zewnętrznych: 456,11© - 456,11+ds1©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 456,11 w kolorze antracyt.

model drzwi 456,11

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 456,11+ds1 w kolorze ciemny dąb.

drzwi 456,11+ds1

5130 cena M82
5130 cena M82
7130 cena M102
-1200 promocja
5930 c.promocyjna M102
7130 cena M102
-1200 promocja
5930 c.promocyjna M102
6030 cena D82
6030 cena D82
8030 cena D102
-1200 promocja
6830 c.promocyjna D102
8030 cena D102
-1200 promocja
6830 c.promocyjna D102
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B59

Ceny drzwi zewnętrznych: 457,11© - 457,11+ds1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 457,11 w kolorze orzech.

model drzwi 457,11

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 457,11+ds1 w kolorze orzech.

drzwi 457,11+ds1

5130 cena M82
5130 cena M82
7130 cena M102
-1200 promocja
5930 c.promocyjna M102
7130 cena M102
-1200 promocja
5930 c.promocyjna M102
6030 cena D82
6030 cena D82
8030 cena D102
-1200 promocja
6830 c.promocyjna D102
8030 cena D102
-1200 promocja
6830 c.promocyjna D102
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B60

Ceny drzwi zewnętrznych: 458,1© - 458,2©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 458,1 w kolorze orzech.

model drzwi 458,1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 458,2 w kolorze orzech.

model drzwi 458,2

5830 cena M82
5130 cena M82
6730 cena D82
6030 cena D82
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B61

Ceny drzwi zewnętrznych: 458,2+ds1© - 458,4©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 458,2+ds1 w kolorze orzech.

drzwi 458,2+ds1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 458,4 w kolorze ciemny orzech.

model drzwi 458,4

5130 cena M82
5130 cena M82
6030 cena D82
6030 cena D82
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B62

Ceny drzwi zewnętrznych: 458,5© - 458,5+ds51©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 458,5 w kolorze jasny dąb.

model drzwi 458,5

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 458,5+ds51 w kolorze jasny dąb.

drzwi 458,5+ds51

5030 cena M72
5430 cena M82
5030 cena M72
5430 cena M82
7430 cena M102
-1200 promocja
6230 c.promocyjna M102
7430 cena M102
-1200 promocja
6230 c.promocyjna M102
5930 cena D72
6330 cena D82
5930 cena D72
6330 cena D82
8330 cena D102
-1200 promocja
7130 c.promocyjna D102
8330 cena D102
-1200 promocja
7130 c.promocyjna D102
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B63

Ceny drzwi zewnętrznych: 458,6© - 458,6+ds55©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 458,6 w kolorze orzech.

model drzwi 458,6

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 458,6+ds55 w kolorze złoty dąb.

drzwi 458,6+ds55

4730 cena M72
5130 cena M82
4730 cena M72
5130 cena M82
7130 cena M102
-1200 promocja
5930 c.promocyjna M102
7130 cena M102
-1200 promocja
5930 c.promocyjna M102
5630 cena D72
6030 cena D82
5630 cena D72
6030 cena D82
8030 cena D102
-1200 promocja
6830 c.promocyjna D102
8030 cena D102
-1200 promocja
6830 c.promocyjna D102
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B64

Ceny drzwi zewnętrznych: 458,6+ds56© - 459,1©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 458,6+ds56 w kolorze ciemny dąb.

drzwi 458,6+ds56

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 459,1 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 459,1

4730 cena M72
5130 cena M82

5230 cena M82
7130 cena M102
-1200 promocja
5930 c.promocyjna M102
7230 cena M102
-1200 promocja
6030 c.promocyjna M102
5630 cena D72
6030 cena D82

6130 cena D82
8030 cena D102
-1200 promocja
6830 c.promocyjna D102
8130 cena D102
-1200 promocja
6930 c.promocyjna D102
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,5 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B65

Ceny drzwi zewnętrznych: 459,1+ds1 - 459,2+ds5

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 459,1+ds1 w kolorze antracyt.

drzwi 459,1+ds1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 459,2+ds5 w kolorze orzech.

drzwi 459,2+ds5

5230 cena M82
5230 cena M82
7230 cena M102
-1200 promocja
6030 c.promocyjna M102
7230 cena M102
-1200 promocja
6030 c.promocyjna M102
6130 cena D82
6130 cena D82
8130 cena D102
-1200 promocja
6930 c.promocyjna D102
8130 cena D102
-1200 promocja
6930 c.promocyjna D102
szyby* 0,5 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,5 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B66

Ceny drzwi zewnętrznych: 460,1 - 461,1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 460,1 w kolorze ciemny dąb.

model drzwi 460,1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 461,1 w kolorze białe.

model drzwi 461,1


5230 cena M82
4830 cena M72
5230 cena M82
7230 cena M102
-1200 promocja
6030 c.promocyjna M102
7230 cena M102
-1200 promocja
6030 c.promocyjna M102

6130 cena D82
5730 cena D72
6130 cena D82
8130 cena D102
-1200 promocja
6930 c.promocyjna D102
8130 cena D102
-1200 promocja
6930 c.promocyjna D102
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B67

Ceny drzwi zewnętrznych: 462,1© - 462,1+ds4

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 462,1 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 462,1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 462,1+ds4 w kolorze orzech.

drzwi 462,1+ds4

5230 cena M82
5230 cena M82
7230 cena M102
-1200 promocja
6030 c.promocyjna M102
7230 cena M102
-1200 promocja
6030 c.promocyjna M102
6130 cena D82
6130 cena D82
8130 cena D102
-1200 promocja
6930 c.promocyjna D102
8130 cena D102
-1200 promocja
6930 c.promocyjna D102
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B68

Ceny drzwi zewnętrznych: 462,2© - 464,11©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 462,2 w kolorze orzech.

model drzwi 462,2

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 464,11 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 464,11

5230 cena M82
5130 cena M82
7230 cena M102
-1200 promocja
6030 c.promocyjna M102
7130 cena M102
-1200 promocja
5930 c.promocyjna M102
6130 cena D82
6030 cena D82
8130 cena D102
-1200 promocja
6930 c.promocyjna D102
8030 cena D102
-1200 promocja
6830 c.promocyjna D102
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B69

Ceny drzwi zewnętrznych: 464,12© - 464,13©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 464,12 w kolorze antracyt.

model drzwi 464,12

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 464,13 w kolorze orzech.

model drzwi 464,13

5130 cena M82
5130 cena M82
7130 cena M102
-1200 promocja
5930 c.promocyjna M102
7130 cena M102
-1200 promocja
5930 c.promocyjna M102
6030 cena D82
6030 cena D82
8030 cena D102
-1200 promocja
6830 c.promocyjna D102
8030 cena D102
-1200 promocja
6830 c.promocyjna D102
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B70

Ceny drzwi zewnętrznych: 465,1© - 465,1+ds1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 465,1 w kolorze orzech ciemny.

model drzwi 465,1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 465,1+ds1 w kolorze orzech ciemny.

drzwi 465,1+ds1

5130 cena M82
5130 cena M82
6030 cena D82
6030 cena D82
szyby* 0,6 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,6 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B71

Ceny drzwi zewnętrznych: 466,1© - 466,1+ds1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 466,1 w kolorze orzech ciemny.

model drzwi 466,1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 466,1+ds1 w kolorze teak.

drzwi 466,1+ds1

5130 cena M82
5130 cena M82
7130 cena M102
-1200 promocja
5930 c.promocyjna M102
7130 cena M102
-1200 promocja
5930 c.promocyjna M102
6030 cena D82
6030 cena D82
8030 cena D102
-1200 promocja
6830 c.promocyjna D102
8030 cena D102
-1200 promocja
6830 c.promocyjna D102
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B72

Ceny drzwi zewnętrznych: 466,2© - 466,2+ds11

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 466,2 w kolorze winchester.

model drzwi 466,2

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 466,2+ds11 w kolorze szare.

drzwi 466,2+ds11

5230 cena M82
5130 cena M82
7230 cena M102
-1200 promocja
6030 c.promocyjna M102
7130 cena M102
-1200 promocja
5930 c.promocyjna M102
6130 cena D82
6030 cena D82
8130 cena D102
-1200 promocja
6930 c.promocyjna D102
8030 cena D102
-1200 promocja
6830 c.promocyjna D102
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B73

Ceny drzwi zewnętrznych: 466,2B© - 466,2B+ds11

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 466,2B w kolorze ciemny dąb.

model drzwi 466,2B

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 466,2B+ds11 w kolorze ciemny dąb.

drzwi 466,2B+ds11

5130 cena M82
5130 cena M82
7130 cena M102
-1200 promocja
5930 c.promocyjna M102
7130 cena M102
-1200 promocja
5930 c.promocyjna M102
6030 cena D82
6030 cena D82
8030 cena D102
-1200 promocja
6830 c.promocyjna D102
8030 cena D102
-1200 promocja
6830 c.promocyjna D102
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B74

Ceny drzwi zewnętrznych: 466,3© - 466,4©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 466,3 w kolorze tiama.

model drzwi 466,3

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 466,4 w kolorze dąb średni.

model drzwi 466,4

5130 cena M82
5130 cena M82
7130 cena M102
-1200 promocja
5930 c.promocyjna M102
7130 cena M102
-1200 promocja
5930 c.promocyjna M102
6030 cena D82
6030 cena D82
8030 cena D102
-1200 promocja
6830 c.promocyjna D102
8030 cena D102
-1200 promocja
6830 c.promocyjna D102
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B75

Ceny drzwi zewnętrznych: 466,5© - 466,5+ds11

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 466,5 w kolorze białe.

model drzwi 466,5

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 466,5+ds11 w kolorze antracyt.

drzwi 466,5+ds11

5130 cena M82
5130 cena M82
7130 cena M102
-1200 promocja
5930 c.promocyjna M102
7130 cena M102
-1200 promocja
5930 c.promocyjna M102
6030 cena D82
6030 cena D82
8030 cena D102
-1200 promocja
6830 c.promocyjna D102
8030 cena D102
-1200 promocja
6830 c.promocyjna D102
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B76

Ceny drzwi zewnętrznych: 466,5B© - 466,6©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 466,5B w kolorze ciemny orzech.

model drzwi 466,5B

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 466,6 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 466,6

5130 cena M82
5230 cena M82
7130 cena M102
-1200 promocja
5930 c.promocyjna M102
7230 cena M102
-1200 promocja
6030 c.promocyjna M102
6030 cena D82
6130 cena D82
8030 cena D102
-1200 promocja
6830 c.promocyjna D102
8130 cena D102
-1200 promocja
6930 c.promocyjna D102
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B77

Ceny drzwi zewnętrznych: 466,6+ds11 - 466,17©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 466,6+ds11 w kolorze jasny dąb.

drzwi 466,6+ds11

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 466,17 w kolorze białe.

model drzwi 466,17

5230 cena M82
5130 cena M82
7230 cena M102
-1200 promocja
6030 c.promocyjna M102
7130 cena M102
-1200 promocja
5930 c.promocyjna M102
6130 cena D82
6030 cena D82
8130 cena D102
-1200 promocja
6930 c.promocyjna D102
8030 cena D102
-1200 promocja
6830 c.promocyjna D102
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B78

Ceny drzwi zewnętrznych: 466,17+ds11 - 467,11

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 466,17+ds11 w kolorze białe.

drzwi 466,17+ds11

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 467,11 w kolorze teak.

model drzwi 467,11

5130 cena M82
5370 cena M82
7130 cena M102
-1200 promocja
5930 c.promocyjna M102
7370 cena M102
-1200 promocja
6170 c.promocyjna M102
6030 cena D82
6270 cena D82
8030 cena D102
-1200 promocja
6830 c.promocyjna D102
8270 cena D102
-1200 promocja
7070 c.promocyjna D102
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B79

Ceny drzwi zewnętrznych: 468,11© - 469,1©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 468,11 w kolorze orzech.

model drzwi 468,11

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 469,1 w kolorze orzech.

model drzwi 469,1

5130 cena M82
5130 cena M827130 cena M102
-1200 promocja
5930 c.promocyjna M102
6030 cena D82
6030 cena D828030 cena D102
-1200 promocja
6830 c.promocyjna D102
szyby* 0,6 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B80

Ceny drzwi zewnętrznych: 469,1+ds1 - 469,2©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 469,1+ds1 w kolorze orzech.

drzwi 469,1+ds1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 469,2 w kolorze orzech.

model drzwi 469,2

5130 cena M82
5130 cena M82
7130 cena M102
-1200 promocja
5930 c.promocyjna M102
7130 cena M102
-1200 promocja
5930 c.promocyjna M102
6030 cena D82
6030 cena D82
8030 cena D102
-1200 promocja
6830 c.promocyjna D102
8030 cena D102
-1200 promocja
6830 c.promocyjna D102
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B81

Ceny drzwi zewnętrznych: 469,2+ds1470,1© -

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 469,2+ds1 w kolorze orzech.

drzwi 469,2+ds1

5130 cena M82
7130 cena M102
-1200 promocja
5930 c.promocyjna M102
6030 cena D82
8030 cena D102
-1200 promocja
6830 c.promocyjna D102
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4

Ceny netto - przy zakupie z montażem +8% VAT, bez montażu +23% VAT.

* - obliczeniowe powierzchnie przeszkleń skrzydła drzwiowego