11-07-2019 | AFB producent drzwi

Ceny drzwi nowoczesnych 6

Promocyjne ceny drzwi obowiązują do 31 sierpnia 2019 roku

modele: 490 - 499

B133

Ceny drzwi zewnętrznych: 490,1© - 490,2

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 490,1 w kolorze błękitne.

model drzwi 490,1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 490,2 w kolorze jasno szare.

model drzwi 490,2

5170 cena M82
5140 cena M82
7170 cena M102
-1200 promocja
5970 c.promocyjna M102
7140 cena M102
-1200 promocja
5940 c.promocyjna M102
6070 cena D82
6040 cena D82
8070 cena D102
-1200 promocja
6870 c.promocyjna D102
8040 cena D102
-1200 promocja
6840 c.promocyjna D102
B134

Ceny drzwi zewnętrznych: 490,3© - 490,4©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 490,3 w kolorze teak.

model drzwi 490,3

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 490,4 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 490,4

5140 cena M82
5140 cena M82
7140 cena M102
-1200 promocja
5940 c.promocyjna M102
7140 cena M102
-1200 promocja
5940 c.promocyjna M102
6040 cena D82
6040 cena D82
8040 cena D102
-1200 promocja
6840 c.promocyjna D102
8040 cena D102
-1200 promocja
6840 c.promocyjna D102
B135

Ceny drzwi zewnętrznych: 490,5 - 490,6©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 490,5 w kolorze antracytowe.

model drzwi 490,5

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 490,6 w kolorze błękitne.

model drzwi 490,6

5170 cena M82
5140 cena M82
7170 cena M102
-1200 promocja
5970 c.promocyjna M102
7140 cena M102
-1200 promocja
5940 c.promocyjna M102
6070 cena D82
6040 cena D82
8070 cena D102
-1200 promocja
6870 c.promocyjna D102
8040 cena D102
-1200 promocja
6840 c.promocyjna D102
B136

Ceny drzwi zewnętrznych: 490,7 - 490,7B

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 490,7 w kolorze orzech ciemny.

model drzwi 490,7

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 490,7B w kolorze ciemny dab + antracyt.

model drzwi 490,7B

5140 cena M82
4940 cena M82
7140 cena M102
-1200 promocja
5940 c.promocyjna M102
6940 cena M102
-1200 promocja
5740 c.promocyjna M102
6040 cena D82
5840 cena D82
8040 cena D102
-1200 promocja
6840 c.promocyjna D102
7840 cena D102
-1200 promocja
6640 c.promocyjna D102
B137

Ceny drzwi zewnętrznych: 490,8© - 490,8B©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 490,8 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 490,8

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 490,8B w kolorze białe.

model drzwi 490,8B

5140 cena M82
5140 cena M82
7140 cena M102
-1200 promocja
5940 c.promocyjna M102
7140 cena M102
-1200 promocja
5940 c.promocyjna M102
6040 cena D82
6040 cena D82
8040 cena D102
-1200 promocja
6840 c.promocyjna D102
8040 cena D102
-1200 promocja
6840 c.promocyjna D102
B138

Ceny drzwi zewnętrznych: 490,9 - 490,9

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 490,9 w kolorze orzech.

model drzwi 490,9

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 490,9 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 490,9

5140 cena M82
5140 cena M82
7140 cena M102
-1200 promocja
5940 c.promocyjna M102
7140 cena M102
-1200 promocja
5940 c.promocyjna M102
6040 cena D82
6040 cena D82
8040 cena D102
-1200 promocja
6840 c.promocyjna D102
8040 cena D102
-1200 promocja
6840 c.promocyjna D102
B139

Ceny drzwi zewnętrznych: 490,10 - 490,11©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 490,10 w kolorze szare.

model drzwi 490,10

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 490,11 w kolorze orzech.

model drzwi 490,11

5140 cena M82
5140 cena M82
7140 cena M102
-1200 promocja
5940 c.promocyjna M102
7140 cena M102
-1200 promocja
5940 c.promocyjna M102
6040 cena D82
6040 cena D82
8040 cena D102
-1200 promocja
6840 c.promocyjna D102
8040 cena D102
-1200 promocja
6840 c.promocyjna D102
B140

Ceny drzwi zewnętrznych: 490,12 - 490,12©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 490,12 w kolorze białe.

model drzwi 490,12

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 490,12 w kolorze orzech.

model drzwi 490,12

5140 cena M82
5140 cena M82
7140 cena M102
-1200 promocja
5940 c.promocyjna M102
7140 cena M102
-1200 promocja
5940 c.promocyjna M102
6040 cena D82
6040 cena D82
8040 cena D102
-1200 promocja
6840 c.promocyjna D102
8040 cena D102
-1200 promocja
6840 c.promocyjna D102
B141

Ceny drzwi zewnętrznych: 490,13 - 490,14

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 490,13 w kolorze orzech ciemny.

model drzwi 490,13

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 490,14 w kolorze antarcytowe.

model drzwi 490,14

5140 cena M82
5140 cena M82
7140 cena M102
-1200 promocja
5940 c.promocyjna M102
7140 cena M102
-1200 promocja
5940 c.promocyjna M102
6040 cena D82
6040 cena D82
8040 cena D102
-1200 promocja
6840 c.promocyjna D102
8040 cena D102
-1200 promocja
6840 c.promocyjna D102
B142

Ceny drzwi zewnętrznych: 490,14B - 490,15©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 490,14B w kolorze antracytowe.

drzwi 490,14B

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 490,15 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 490,15

5140 cena M82
5340 cena M82
7140 cena M102
-1200 promocja
5940 c.promocyjna M102
7340 cena M102
-1200 promocja
6140 c.promocyjna M102
6040 cena D82
6240 cena D82
8040 cena D102
-1200 promocja
6840 c.promocyjna D102
8240 cena D102
-1200 promocja
7040 c.promocyjna D102
B143

Ceny drzwi zewnętrznych: 490,15B© - 491,1©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 490,15B w kolorze złoty dąb.

drzwi 490,15B

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 491,1 w kolorze orzech.

model drzwi 491,1

5340 cena M82
5430 cena M82
7340 cena M102
-1200 promocja
6140 c.promocyjna M102
7430 cena M102
-1200 promocja
6230 c.promocyjna M102
6240 cena D82
6330 cena D82
8240 cena D102
-1200 promocja
7040 c.promocyjna D102
8330 cena D102
-1200 promocja
7130 c.promocyjna D102

szyby* 0,5 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B144

Ceny drzwi zewnętrznych: 491,1+ds1 - 492,1©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 491,1+ds1 w kolorze teak.

drzwi 491,1+ds1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 492,1 w kolorze ciemny dąb.

model drzwi 492,1

5430 cena M82
5570 cena M82
7430 cena M102
-1200 promocja
6230 c.promocyjna M1026330 cena D82
6470 cena D82
8330 cena D102
-1200 promocja
7130 c.promocyjna D102szyby* 0,5 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,5 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B145

Ceny drzwi zewnętrznych: 492,1+ds1 - 492,2©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 492,1+ds1 w kolorze złoty dąb.

drzwi 492,1+ds1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 492,2 w kolorze ciemny dąb.

model drzwi 492,2

5570 cena M82
5570 cena M82
6470 cena D82
6470 cena D82
szyby* 0,5 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,5 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B146

Ceny drzwi zewnętrznych: 492,3© - 492,3+ds1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 492,3 w kolorze orzech.

model drzwi 492,3

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 492,3+ds1 w kolorze orzech.

drzwi 492,3+ds1

5470 cena M82
5470 cena M82
6370 cena D82
6370 cena D82
szyby* 0,5 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,5 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B147

Ceny drzwi zewnętrznych: 492,4© - 492,4+ds1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 492,4 w kolorze dąb średni.

model drzwi 492,4

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 492,4+ds1 w kolorze dąb średni.

drzwi 492,4+ds1

5470 cena M82
5470 cena M82
6370 cena D82
6370 cena D82
szyby* 0,5 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,5 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B148

Ceny drzwi zewnętrznych: 492,5© - 494,1©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 492,5 w kolorze ciemny dąb.

model drzwi 492,5

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 494,1 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 494,1

5470 cena M82
5570 cena M82
6370 cena D82
6470 cena D82
szyby* 0,5 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,6 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B149

Ceny drzwi zewnętrznych: 494,1+ds1 - 494,2©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 494,1+ds1 w kolorze ciemny dąb.

drzwi 494,1+ds1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 494,2 w kolorze ciemny dąb.

model drzwi 494,2

5570 cena M82
5470 cena M82
6470 cena D82
6370 cena D82
szyby* 0,6 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,6 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B150

Ceny drzwi zewnętrznych: 494,2+ds1 - 495,1+ds1©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 494,2+ds1 w kolorze dąb średni.

drzwi 494,2+ds1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 495,1+ds1 w kolorze orzech.

drzwi 495,1+ds1

5470 cena M82
5530 cena M827530 cena M102
-1200 promocja
6330 c.promocyjna M102
6370 cena D82
6430 cena D828430 cena D102
-1200 promocja
7230 c.promocyjna D102
szyby* 0,6 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,5 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B151

Ceny drzwi zewnętrznych: 495,2© - 495,3©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 495,2 w kolorze teak.

model drzwi 495,2

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 495,3 w kolorze białe.

model drzwi 495,3

5310 cena M82
5530 cena M82
7310 cena M102
-1200 promocja
6110 c.promocyjna M102
7530 cena M102
-1200 promocja
6330 c.promocyjna M102
6210 cena D82
6430 cena D82
8210 cena D102
-1200 promocja
7010 c.promocyjna D102
8430 cena D102
-1200 promocja
7230 c.promocyjna D102

szyby* 0,5 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B152

Ceny drzwi zewnętrznych: 495,3+ds2 - 497,11

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 495,3+ds2 w kolorze orzech.

drzwi 495,3+ds2

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 497,11 w kolorze ciemny dąb.

model drzwi 497,11


5530 cena M82
5030 cena M72
5430 cena M82
7530 cena M102
-1200 promocja
6330 c.promocyjna M102
7430 cena M102
-1200 promocja
6230 c.promocyjna M102

6430 cena D82
5930 cena D72
6330 cena D82
8430 cena D102
-1200 promocja
7230 c.promocyjna D102
8330 cena D102
-1200 promocja
7130 c.promocyjna D102
szyby* 0,5 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,5 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B153

Ceny drzwi zewnętrznych: 497,11+ds9 - 497,12

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 497,11+ds9 w kolorze ciemny dąb.

drzwi 497,11+ds9

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 497,12 w kolorze ciemny dąb.

model drzwi 497,12

5030 cena M72
5430 cena M82
5030 cena M72
5430 cena M82
7430 cena M102
-1200 promocja
6230 c.promocyjna M102
7430 cena M102
-1200 promocja
6230 c.promocyjna M102
5930 cena D72
6330 cena D82
5930 cena D72
6330 cena D82
8330 cena D102
-1200 promocja
7130 c.promocyjna D102
8330 cena D102
-1200 promocja
7130 c.promocyjna D102
szyby* 0,5 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,5 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B154

Ceny drzwi zewnętrznych: 498,11© - 498,11+ds1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 498,11 w kolorze mahoń.

model drzwi 498,11

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 498,11+ds1 w kolorze mahoniowe.

drzwi 498,11+ds1

5430 cena M82
5430 cena M82
7430 cena M102
-1200 promocja
6230 c.promocyjna M102
7430 cena M102
-1200 promocja
6230 c.promocyjna M102
6330 cena D82
6330 cena D82
8330 cena D102
-1200 promocja
7130 c.promocyjna D102
8330 cena D102
-1200 promocja
7130 c.promocyjna D102
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B155

Ceny drzwi zewnętrznych: 498,12© - 498,12+ds1©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 498,12 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 498,12

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 498,12+ds1 w kolorze złoty dąb.

drzwi 498,12+ds1

5430 cena M82
5430 cena M82
7430 cena M102
-1200 promocja
6230 c.promocyjna M102
7430 cena M102
-1200 promocja
6230 c.promocyjna M102
6330 cena D82
6330 cena D82
8330 cena D102
-1200 promocja
7130 c.promocyjna D102
8330 cena D102
-1200 promocja
7130 c.promocyjna D102
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B156

Ceny drzwi zewnętrznych: 499,12 - 499,12+ds13

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 499,12 w kolorze teak.

model drzwi 499,12

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 499,12+ds13 w kolorze teak.

drzwi 499,12+ds13

5030 cena M72
5430 cena M82
5030 cena M72
5430 cena M82
7430 cena M102
-1200 promocja
6230 c.promocyjna M102
7430 cena M102
-1200 promocja
6230 c.promocyjna M102
5930 cena D72
6330 cena D82
5930 cena D72
6330 cena D82
8330 cena D102
-1200 promocja
7130 c.promocyjna D102
8330 cena D102
-1200 promocja
7130 c.promocyjna D102
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B157

Ceny drzwi zewnętrznych: 499,21500A -

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 499,21 w kolorze białe.

model drzwi 499,21

5130 cena M72
5530 cena M82
7530 cena M102
-1200 promocja
6330 c.promocyjna M102
6030 cena D72
6430 cena D82
8430 cena D102
-1200 promocja
7230 c.promocyjna D102
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4

Ceny netto - przy zakupie z montażem +8% VAT, bez montażu +23% VAT.

* - obliczeniowe powierzchnie przeszkleń skrzydła drzwiowego