Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne

[C1] Klasyczne drzwi zewnętrzne: 458,1 © , 500a , 500b , 500c

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 458,1

model 458,1

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 500a

model 500a

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 500b

model 500b

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 500c

model 500c

[C2] Klasyczne drzwi zewnętrzne: 501,2 , 501s2 , 502,1+d1 , 502,6s+d1+ds1 ©

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 501,2

model 501,2

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 501s2

model 501s2
szyby 222 x 1016

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 502,1+d1

model 502,1+d1

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 502,6s+d1+ds1

model 502,6s+d1+ds1
szyby 194 x 934

[C3] Klasyczne drzwi zewnętrzne: 505s , 506 , 506-ral9016 , 508f4

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 505s

model 505s
szyby 217 x 451

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 506

model 506

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 506-ral9016

model 506-ral9016

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 508f4

model 508f4

[C4] Klasyczne drzwi zewnętrzne: 508s1 , 508s2 © , 508s3f1 , 508s4 ©

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 508s1

model 508s1

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 508s2

model 508s2

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 508s3f1

model 508s3f1

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 508s4

model 508s4

[C5] Klasyczne drzwi zewnętrzne: 508s5 , 513 , 513s+ds1 , 513s2

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 508s5

model 508s5

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 513

model 513

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 513s+ds1

model 513s+ds1
szyby 402 x 859

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 513s2

model 513s2
szyby 346 x 803

[C6] Klasyczne drzwi zewnętrzne: 516s , 533,1 , 533,2 , 533,4

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 516s

model 516s
szyby 193 x 901

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 533,1

model 533,1

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 533,2

model 533,2

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 533,4-ral9004

model 533,4-ral9004

[C7] Klasyczne drzwi zewnętrzne: 533,4 , 533,6 , 533,7 , 534,4

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 533,4-ral9016

model 533,4-ral9016

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 533,6-ral9016

model 533,6-ral9016

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 533,7

model 533,7

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 534,4

model 534,4

[C8] Klasyczne drzwi zewnętrzne: 534,6 , 534,7 , 534,8

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 534,6

model 534,6

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 534,6-ral5018

model 534,6-ral5018

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 534,7

model 534,7

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 534,8

model 534,8

[C9] Klasyczne drzwi zewnętrzne: 535,1 , 535,2 , 535,2s1 , 537f1

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 535,1

model 535,1

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 535,2

model 535,2

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 535,2s1

model 535,2s1

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 537f1

model 537f1

[C10] Klasyczne drzwi zewnętrzne: 537s1 , 537s2 , 537s2f , 537s2f4

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 537s1

model 537s1
szyby 194 x 1452

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 537s2

model 537s2
szyby 121 x -17

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 537s2f

model 537s2f
szyby 121 x -17

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 537s2f4

model 537s2f4
szyby 121 x -17

[C11] Klasyczne drzwi zewnętrzne: 537s3 , 537s3f , 537s3f-c02 , 537s3f+ds1

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 537s3

model 537s3
szyby 121 x -17

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 537s3f

model 537s3f
szyby 121 x -17

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 537s3f-c02

model 537s3f-c02
szyby 121 x -17

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 537s3f+ds1

model 537s3f+ds1
szyby 121 x -17

[C12] Klasyczne drzwi zewnętrzne: 537s3f , 537s3z , 537s4f

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 537s3f-ral7016

model 537s3f-ral7016
szyby 121 x -17

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 537s3f-ral9016

model 537s3f-ral9016
szyby 121 x -17

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 537s3z

model 537s3z
szyby 121 x -17

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 537s4f

model 537s4f
szyby 121 x -17

[C13] Klasyczne drzwi zewnętrzne: 537s4f , 537s5-8cm , 538s , 538s+ds1

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 537s4f-ral9016

model 537s4f-ral9016
szyby 121 x -17

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 537s5-8cm

model 537s5-8cm
szyby 95 x -15

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 538s

model 538s
szyby 204 x 978

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 538s+ds1

model 538s+ds1
szyby 204 x 978

[C14] Klasyczne drzwi zewnętrzne: 538s , 539s1 , 540,2s

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 538s-ral9016

model 538s-ral9016
szyby 204 x 978

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 539s1

model 539s1
szyby 66 x 999

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 539s1-c02

model 539s1-c02
szyby 66 x 999

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 540,2s

model 540,2s
szyby 173 x 1011

[C15] Klasyczne drzwi zewnętrzne: 541s5 , 541s8 , 542s1

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 541s5

model 541s5
szyby 134 x 1628

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 541s5-ral9016

model 541s5-ral9016
szyby 134 x 1628

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 541s8

model 541s8
szyby 134 x 1628

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 542s1

model 542s1
szyby 414 x 861

[C16] Klasyczne drzwi zewnętrzne: 543,1 © , 543,2 © , 543,3 © , 544,1

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 543,1

model 543,1

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 543,2

model 543,2

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 543,3

model 543,3

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 544,1

model 544,1
szyby 115 x -15

[C17] Klasyczne drzwi zewnętrzne: 544,1+ds1 © , 546,1 © , 552,1s+d1 ©

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 544,1+ds1

model 544,1+ds1
szyby 115 x -15

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 546,1

model 546,1
szyby 234 x 1250

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 552,1s+d1

model 552,1s+d1
szyby 164 x 1062

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 552,1s+d1+ds4

model 552,1s+d1+ds4
szyby 164 x 1062

[C18] Klasyczne drzwi zewnętrzne: 552,3s , 552,3s+d1 © , 552,5s+d1 ©

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 552,3s

model 552,3s
szyby 144 x 1062

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 552,3s+d1

model 552,3s+d1
szyby 144 x 1062

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 552,5s+d1

model 552,5s+d1
szyby 133 x 1017

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 552,5s+d1-ral9016

model 552,5s+d1-ral9016
szyby 133 x 1017

[C19] Klasyczne drzwi zewnętrzne: 552f2 , 552s1 © , 570s4+ds3 ©

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 552f2

model 552f2

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 552s1

model 552s1
szyby 104 x 715

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 552s1-ral9016

model 552s1-ral9016
szyby 104 x 715

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 570s4+ds3

model 570s4+ds3
szyby 422 x 1260

[C20] Klasyczne drzwi zewnętrzne: 570s5 © , 571s1 © , 571s2+ds1 ©

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 570s5

model 570s5
szyby 422 x 1260

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 571s1

model 571s1
szyby 224 x 952

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 571s1-ral9016

model 571s1-ral9016
szyby 224 x 952

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 571s2+ds1

model 571s2+ds1
szyby 224 x 1276

[C21] Klasyczne drzwi zewnętrzne: 571s3 © , 572s1 , 572s2 , 572s2+ds1 ©

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 571s3

model 571s3
szyby 224 x -16

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 572s1

model 572s1
szyby 214 x 887

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 572s2

model 572s2
szyby 204 x 1268

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 572s2+ds1

model 572s2+ds1
szyby 204 x 1268

[C22] Klasyczne drzwi zewnętrzne: 572s2+ds1 , 573s2 © , 575,1 , 576s1+ds1

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 572s2+ds2

model 572s2+ds2
szyby 204 x 1268

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 573s2

model 573s2
szyby 204 x -16

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 575,1-ral9016

model 575,1-ral9016

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 576s1+ds1

model 576s1+ds1
szyby 339 x 704

[C23] Klasyczne drzwi zewnętrzne: 576s2 , 578s1 , 578s2

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 576s2

model 576s2
szyby 339 x 689

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 578s1

model 578s1
szyby 194 x 768

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 578s2

model 578s2
szyby 154 x -16

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 578s2-ral9016

model 578s2-ral9016
szyby 154 x -16

[C24] Klasyczne drzwi zewnętrzne: 578s3 , 578s4 , 578s11 , 581

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 578s3

model 578s3

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 578s4

model 578s4
szyby 154 x -16

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 578s11

model 578s11
szyby 154 x -16

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 581

model 581

[C25] Klasyczne drzwi zewnętrzne: 581s , 581s2 , 582,1 © , 583,1

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 581s

model 581s
szyby 94 x 679

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 581s2

model 581s2
szyby 285 x 485

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 582,1

model 582,1

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 583,1

model 583,1

[C26] Klasyczne drzwi zewnętrzne: 583,2 © , 584f1 , 584s1 , 588,1 ©

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 583,2

model 583,2

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 584f1

model 584f1

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 584s1

model 584s1
szyby 285 x 485

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 588,1

model 588,1
szyby 74 x -16

[C27] Klasyczne drzwi zewnętrzne: 588,2 © , 589f © , 589s1+ds2 © , 590

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 588,2

model 588,2

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 589f

model 589f

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 589s1+ds2

model 589s1+ds2
szyby 479 x 1050

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 590

model 590

[C28] Klasyczne drzwi zewnętrzne: 590s1 , 590s3 , 590s4

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 590s1

model 590s1
szyby 204 x -16

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 590s3

model 590s3
szyby 204 x -16

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 590s3-ral5012

model 590s3-ral5012
szyby 204 x -16

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 590s4

model 590s4
szyby 74 x 984

[C29] Klasyczne drzwi zewnętrzne: 590s5 , 590s7 , 591s1 , 591s3

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 590s5

model 590s5
szyby 164 x -16

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 590s7

model 590s7
szyby 164 x 1076

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 591s1

model 591s1
szyby 154 x 1020

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 591s3

model 591s3
szyby 154 x 309

[C30] Klasyczne drzwi zewnętrzne: 592f © , 592s1 © , 593s1 , 593s1+ds1

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 592f

model 592f

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 592s1

model 592s1
szyby 174 x 1044

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 593s1

model 593s1
szyby 184 x 1237

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 593s1+ds1

model 593s1+ds1
szyby 184 x 1237

[C31] Klasyczne drzwi zewnętrzne: 594 © , 595s1+ds1 , 595s1+ds2 , 595s1+ds3

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 594

model 594

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 595s1+ds1

model 595s1+ds1
szyby 422 x 1345

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 595s1+ds2

model 595s1+ds2
szyby 422 x 1345

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 595s1+ds3

model 595s1+ds3
szyby 422 x 1345

[C32] Klasyczne drzwi zewnętrzne: 596s1 © , 597s1 © , 597s3 © , 598s3

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 596s1

model 596s1
szyby 154 x 1039

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 597s1

model 597s1

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 597s3

model 597s3

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 598s3

model 598s3
szyby 154 x -16

[C33] Klasyczne drzwi zewnętrzne: 598s6 , 599f © , 599s2 , 599s2+ds5 ©

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 598s6

model 598s6
szyby 154 x -16

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 599f

model 599f

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 599s2

model 599s2
szyby 194 x 1041

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 599s2+ds5

model 599s2+ds5
szyby 194 x 1041

[C34] Klasyczne drzwi zewnętrzne: 599s2+ds6 © , 682

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 599s2+ds6

model 599s2+ds6
szyby 194 x 1041

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 682

model 682
szyby 152 x 152

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 682-ral7016

model 682-ral7016
szyby 152 x 152

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 682-ral9016

model 682-ral9016
szyby 152 x 152

[C35] Klasyczne drzwi zewnętrzne: 682,2 © , 682f1 © , 683,1 , 683,2 ©

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 682,2

model 682,2
szyby 152 x -18

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 682f1

model 682f1

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 683,1

model 683,1
szyby 214 x 214

Klasyczne drewniane drzwi zewnętrzne model 683,2

model 683,2
szyby 254 x 254

© ® - wzory drzwi chronione prawami autorskimi / zgł. P.396958 w UP RP/

Drewniane drzwi zewnętrzne produkowane w naszym zakładzie przeznaczone są do montażu w domach i obiektach użyteczności publicznej. Drzwi z kolekcji modeli klasycznych są zwykle montowane do domów o klasycznej bryle architektonicznej. Zwykle modele tych drzwi oparte są na kompozycji głęboko frezowanych kasetonów i otoczonych obramowaniami przeszkleń.

Drzwi zewnętrzne drewniane zamieszczone w tym katalogu są przykładowymi modelami, które mogą być:

  • wykonane na dowolny wymiar
  • dowolnie zmodyfikowane (w szczególności dotyczy koloru, ilości i wymiarów szyb)
  • wykonane w.g projektu klienta
  • wymalowane na dowolny kolor kryjący RAL lub lazur z palety AFB

Produkowane przez nasz zakład drewniane drzwi zewnętrzne wyróżniają się na polskim rynku wysokim standardem wykończenia, bardzo dobrymi parametrami technicznymi i wyjątkowo niskim wskaźnikiem reklamacyjności.

aktualizacja:

drzwi antywłamaniowe

drzwi pasywne

kolory

szyby

konstrukcja drzwi

wymiary drzwi

montaż drzwi

gwarancja

opinie klientów...

wymiana drzwi

mapa strony