Wymiary drzwi zewnętrznych wejściowych

Przekrój pionowy drzwi zewnętrznych wejsciowych systemu AFB E82

Drzwi zewnętrzne wejściowe systemu AFB E82 - przekrój pionowy

W/w rysunek przedstawia wymiary pionowego przekroju standardowych drzwi zewnętrznych wejściowych. Sugerujemy pozostawić luz montażowy pomiędzy ościeżnicą, a nadprożem w wymiarze 1-2 cm.

Drzwi są przygotowane do ich montażu na gotowej podłodze. Wówczas luz pomiędzy dolną krawędzią skrzydła, a podłogą jest równy 10 mm.

Przekrój poprzeczny drzwi wejściowych zewnętrznych systemy AFB E82

Drzwi zewnętrzne wejściowe systemu AFB E82 - przekrój poprzeczny

W/w rysunek przedstawia wymiary poziomego przekroju standardowych drzwi zewnętrznych wejściowych naszej produkcji. Optymalny luz montażowy pomiędzy ościeżnicą, a ścianami otworu montażowego wynosi 1-1,5 cm.

Ościeżnica naszych standardowych drzwi zewnętrznych ma wymiary zewnętrzne: 209 x 98 cm (w torenacji minusowej ok. 3 mm).

Z wymiarami tymi związane jest światło ościeżnicy, które wynosi 83,8 x 200 cm.

Drzwi w tym wymiarze przeznaczone są do zabudowy do najczęściej stosowanego, w domkach jednorodzinnych, otworu drzwiowego o wymiarach 100 x 210-212 cm ( uwaga: wysokość otworu mierzona od gotowej podłogi do nadproża drzwiowego).

Za dopłatą +8% oferujemy drzwi w tzw. II standardzie wymiarowym wynoszącym 108 x 209 cm - wówczas wymiary światła ościeżnicy wynoszą 94 x 200 cm. Drzwi w tym wymiarze przeznaczone są do zabudowy w otworze o wymiarach 110 x 210-212 cm.

Bez dopłat oferujemy drzwi w tzw, III standardzie tj. o zewnętrznych wymiarach ościeżnicy wynoszących 90 x 209 cm - dla tego wariantu wymiarowego światła ościeżnicy ma wymiary 75,8 x 200 cm.

Za dopłatą produkujemy drzwi o innych, niestandardowych wymiarach. Wysokości dopłat za zmianę wymiarów drzwi, są wyszczególnione w naszym cenniku dopłat do drzwi zewnętrznych drewnianych.

Praktycznie nie ma ograniczenia, jeżeli chodzi o zamawianie drzwi węższych i niższych od standardowych (nie biorąc pod uwagę problemów funkcjonalno-użytkowych, jakie mogą pojawić się przy eksploatacji skrajnie niskich, lub wąskich drzwi). Występują jednak pewne ograniczenia techniczne, jak chodzi o maksymalne wymiary zewnętrzne ościeżnicy. Drzwi jednoskrzydłowe wykonujemy do maksymalnej szerokości zewnętrznej ościeżnicy wynoszącej 128 cm i maksymalnej wysokości ościeżnicy wynoszącej 240 cm.

Do otworów o wysokości ponad 222 cm, i nie szerszych niż 131 cm, polecamy nieotwierane, pełnoszklone naświetla górne.

Z wymiarami zewnętrznymi ościeżnicy, są bezpośrednio związane wymiary światła ościeżnicy, a te z kolei są konsekwencją wymiarów poprzecznych ramy ościeżnicy i wysokości progu drzwiowego.

Rama ościeżnicy, w produkowanych przez nas drzwiach zewnętrznych, ma wymiary poprzeczne wynoszące odpowiednio: 8 cm (wysokość poprzecznego przekroju ramy - "mierzona w kierunku grubości ściany"), i 7 cm "mierzona w kierunku światła przejścia drzwi".

Próg aluminiowy z przekładka termiczną, stosowany w naszych drzwiach jednoskrzydłowych, ma wysokość 2 cm. Próg w drzwiach naszej produkcji przeznaczony do montażu na tzw gotowej podłodze.

Jeżeli podczas montażu drzwi nie jest wykonana gotowa podłoga na której może być ustawiony próg, drzwi należy unieść do góry o wymiar grubości brakujących warstw stropu lub posadzki (uwaga: przy tym wariancie montażu należy pamiętać o zabezpieczeniu uniesionego nad posadzką progu, przed jego odkształceniem na skutek przypadkowego nastąpienia, lub najechania.

Następstwem w/w zewnętrznych wymiarów ościeżnicy jest światło przejścia ościeżnicy. Jest ono węższe, od zewnętrznego wymiaru ościeżnicy o 2 x 7 = 14 cm i niższe od całkowitej wysokości ościeżnicy o 7 + 2 = 9 cm. Mówiąc o świetle ościeżnicy należy nadmienić, że rzeczywiste światło przejścia całych drzwi jest równe światłu ościeżnicy tylko wówczas, gdy skrzydło zostanie otwarte o kąt przynajmniej 135 st. Jeżeli otwarcie skrzydła, o taki kąt, nie będzie możliwe (np. z powodu oparcia się skrzydła/klamki o ścianę poprzeczną lub węgarek), wówczas rzeczywiste światło przejścia całych drzwi będzie węższe (ponieważ część światła otworu ościeżnicy będzie przysłonięta skrzydłem drzwiowym). Przy kątach otwarcia mniejszych niż 100 st. może ono jeszcze być w sposób znaczący ograniczone pochwytem klamki. Uczulamy na w/w zagadnienia szczególnie inwestorów zastępczych, i przestrzegamy przed ew. problemami z odbiorami budynków.

Uwaga: do produkcji ościeżnic stosujemy profile tylko o w/w wymiarach poprzecznych tzn. 8 x 7 cm, ale na specjalne zamówienie (za dopłatą) wykonujemy ościeżnic o zwiększonej szerokości do maksymalnego wymiaru 13 cm. Grubość ościeżnicy (wymiar w grubości ściany) zawsze ma wymiar 80 mm. Tego typu rozwiązanie stosuje się zwykle przy montażu drzwi w otworach wykańczanych cegłą klinkierową lub kamieniem naturalnym.

W sytuacjach awaryjnych, w przypadku gdy otwór jest zbyt wąski lub za niski, pod zamontowanie naszych drzwi, a powiększenie (podkucie ) otworu jest bardzo utrudnione, lub nie możliwe (np.ze względu na mocno zbrojone nadproże), można na miejscu montażu drzwi, zestrugać ościeżnice po zewnętrznych ich stronach (najlepiej zrobić to strugiem elektrycznym).

Ościeżnice można przystrugać maksymalnie o:

  • 1 cm - słupki pionowe
  • 2 cm - poprzeczkę górną

Zbytnie "pocienienie" zawiasowego słupka ościeżnicy może, po montażu uniemożliwić regulację zawiasów drzwi (dokonuje się jej przez wykręcanie, lub wkręcanie śrub elementów zawiasów, w ościeżnicę lub skrzydło drzwiowe).

Przed przystruganiem ościeżnicy należy, z górnych narożników ościeżnicy wykręcić wkręty łączące jej elementy (wykręcenie wkrętów nie spowoduje rozdzielenie jej elementów, ponieważ są one pomocniczymi materiałami je łączącymi).

Ościeżnica jest w narożnikach jest trwale sklejona klejem wodoodpornym.

Po zakończeniu strugania, należy w/w wkręty mocujące wkręcić ponownie w poprzednie miejsca.

Należy jednak pamiętać o tym, że zabiegi strugania osłabiają sztywność ościeżnicy, i drzwi stracą gwarancję na szczelność całego zestawu, jeżeli przyczyną tej nieszczelności będzie odkształcenie się ościeżnicy spowodowane jej w/w opisanym "odchudzeniem".

Decydując się na struganie ościeżnicy, należy także brać pod uwagę aspekt estetyczny: zwężone ościeżnice, zaburzą estetykę wymiarową i proporcje całych drzwi.

aktualizacja:

drzwi antywłamaniowe

drzwi pasywne

kolory

szyby

konstrukcja drzwi

wymiary drzwi

montaż drzwi

gwarancja

opinie klientów...

wymiana drzwi

mapa strony