16-05-2019 | AFB producent drzwi

Ceny drzwi nowoczesnych 8

Promocyjne ceny drzwi obowiązują do 31 maja 2019 roku

modele: 638,1 - 688,4

B93

Ceny drzwi zewnętrznych: 638,1 - 638,1+ds1 - 642,1© - 670,1©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 638,1 w kolorze szare.

model drzwi 638,1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 638,1+ds1 w kolorze szare.

drzwi 638,1+ds1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 642,1 w kolorze białe.

model drzwi 642,1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 670,1 w kolorze teak.

model drzwi 670,1

4790 cena M72
5190 cena M82
4790 cena M72
5190 cena M82
5030 cena M72
5430 cena M82
5030 cena M72
5430 cena M82
7190 cena M102
-1200 promocja
5990 c.prom M102
7190 cena M102
-1200 promocja
5990 c.prom M102
7430 cena M102
-1200 promocja
6230 c.prom M102
7430 cena M102
-1200 promocja
6230 c.prom M102
5690 cena D72
6090 cena D82
5690 cena D72
6090 cena D82
5930 cena D72
6330 cena D82
5930 cena D72
6330 cena D82
8090 cena D102
-1200 promocja
6890 c.prom D102
8090 cena D102
-1200 promocja
6890 c.prom D102
8330 cena D102
-1200 promocja
7130 c.prom D102
8330 cena D102
-1200 promocja
7130 c.prom D102
+88 szyba mleczne 331
+300 szyba grafit-refl. piask. 2D


szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4

szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B94

Ceny drzwi zewnętrznych: 670,2© - 670,3© - 670,4© - 676©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 670,2 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 670,2

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 670,3 w kolorze ciemny dąb.

model drzwi 670,3

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 670,4 w kolorze ciemny dąb.

model drzwi 670,4

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 676 w kolorze ciemny dąb.

model drzwi 676

5130 cena M72
5530 cena M82
5030 cena M72
5430 cena M82
5030 cena M72
5430 cena M82
5030 cena M72
5430 cena M827430 cena M102
-1200 promocja
6230 c.prom M102
7430 cena M102
-1200 promocja
6230 c.prom M102
7430 cena M102
-1200 promocja
6230 c.prom M102
6030 cena D72
6430 cena D82
5930 cena D72
6330 cena D82
5930 cena D72
6330 cena D82
5930 cena D72
6330 cena D828330 cena D102
-1200 promocja
7130 c.prom D102
8330 cena D102
-1200 promocja
7130 c.prom D102
8330 cena D102
-1200 promocja
7130 c.prom D102
szyby* 1m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,5m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,6m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B95

Ceny drzwi zewnętrznych: 676+ds1© - 684,1© - 684,2 - 684,3

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 676+ds1 w kolorze teakowe.

drzwi 676+ds1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 684,1 w kolorze teak.

model drzwi 684,1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 684,2 w kolorze orzech.

model drzwi 684,2

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 684,3 w kolorze niebieskie.

model drzwi 684,3

5030 cena M72
5430 cena M82
4740 cena M72
5140 cena M82
4590 cena M72
4990 cena M82
4690 cena M72
5090 cena M82
7430 cena M102
-1200 promocja
6230 c.prom M102
7140 cena M102
-1200 promocja
5940 c.prom M102
6990 cena M102
-1200 promocja
5790 c.prom M102
7090 cena M102
-1200 promocja
5890 c.prom M102
5930 cena D72
6330 cena D82
5640 cena D72
6040 cena D82
5490 cena D72
5890 cena D82
5590 cena D72
5990 cena D82
8330 cena D102
-1200 promocja
7130 c.prom D102
8040 cena D102
-1200 promocja
6840 c.prom D102
7890 cena D102
-1200 promocja
6690 c.prom D102
7990 cena D102
-1200 promocja
6790 c.prom D102
+300 szyby grafit-refl. piask. 2Dszyby* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4

szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B96

Ceny drzwi zewnętrznych: 684,4 - 684,5© - 684,5+ds1 - 684,6©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 684,4 w kolorze białe.

model drzwi 684,4

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 684,5 w kolorze zloty dab.

model drzwi 684,5

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 684,5+ds1 w kolorze orzech.

drzwi 684,5+ds1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 684,6 w kolorze ciemny dąb.

model drzwi 684,6

5030 cena M72
5430 cena M82

5430 cena M82

5430 cena M82
4740 cena M72
5140 cena M82
7430 cena M102
-1200 promocja
6230 c.prom M102
7430 cena M102
-1200 promocja
6230 c.prom M102
7430 cena M102
-1200 promocja
6230 c.prom M102
7140 cena M102
-1200 promocja
5940 c.prom M102
5930 cena D72
6330 cena D82

6330 cena D82

6330 cena D82
5640 cena D72
6040 cena D82
8330 cena D102
-1200 promocja
7130 c.prom D102
8330 cena D102
-1200 promocja
7130 c.prom D102
8330 cena D102
-1200 promocja
7130 c.prom D102
8040 cena D102
-1200 promocja
6840 c.prom D102


+300 szyba grafit-refl. piask. 2D

szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4

B97

Ceny drzwi zewnętrznych: 685,1© - 685,2© - 685,3© - 685,4©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 685,1 w kolorze orzech.

model drzwi 685,1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 685,2 w kolorze orzech.

model drzwi 685,2

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 685,3 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 685,3

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 685,4 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 685,4

5030 cena M72
5430 cena M82
4740 cena M72
5140 cena M82

5430 cena M82

5140 cena M82
7430 cena M102
-1200 promocja
6230 c.prom M102
7140 cena M102
-1200 promocja
5940 c.prom M102
7430 cena M102
-1200 promocja
6230 c.prom M102
7140 cena M102
-1200 promocja
5940 c.prom M102
5930 cena D72
6330 cena D82
5640 cena D72
6040 cena D82

6330 cena D82

6040 cena D82
8330 cena D102
-1200 promocja
7130 c.prom D102
8040 cena D102
-1200 promocja
6840 c.prom D102
8330 cena D102
-1200 promocja
7130 c.prom D102
8040 cena D102
-1200 promocja
6840 c.prom D102
+32 szyba szynszylaszyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4

szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4

B98

Ceny drzwi zewnętrznych: 686,1© - 687,1© - 687,2© - 688,1©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 686,1 w kolorze ciemny dąb.

model drzwi 686,1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 687,1 w kolorze ciemny dąb.

model drzwi 687,1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 687,2 w kolorze orzech.

model drzwi 687,2

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 688,1 w kolorze antracyt.

model drzwi 688,1


5430 cena M82

5740 cena M82

5240 cena M82
5030 cena M72
5430 cena M82


7240 cena M102
-1200 promocja
6040 c.prom M102
7430 cena M102
-1200 promocja
6230 c.prom M102

6330 cena D82

6640 cena D82

6140 cena D82
5930 cena D72
6330 cena D82


8140 cena D102
-1200 promocja
6940 c.prom D102
8330 cena D102
-1200 promocja
7130 c.prom D102+88 szyba mleczna 331
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 1,2m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4

szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B99

Ceny drzwi zewnętrznych: 688,2C© - 688,2B© - 688,3 - 688,4

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 688,2C w kolorze błękitne.

model drzwi 688,2C

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 688,2B w kolorze żółte.

model drzwi 688,2B

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 688,3 w kolorze jasno szare.

model drzwi 688,3

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu wzór 688,4 w kolorze jasno szare.

model drzwi 688,4

4940 cena M72
5340 cena M82
4940 cena M72
5340 cena M82

5140 cena M82

5140 cena M82
7340 cena M102
-1200 promocja
6140 c.prom M102
7340 cena M102
-1200 promocja
6140 c.prom M102
7140 cena M102
-1200 promocja
5940 c.prom M102
7140 cena M102
-1200 promocja
5940 c.prom M102
5840 cena D72
6240 cena D82
5840 cena D72
6240 cena D82

6040 cena D82

6040 cena D82
8240 cena D102
-1200 promocja
7040 c.prom D102
8240 cena D102
-1200 promocja
7040 c.prom D102
8040 cena D102
-1200 promocja
6840 c.prom D102
8040 cena D102
-1200 promocja
6840 c.prom D102

Ceny netto - przy zakupie z montażem +8% VAT, bez montażu +23% VAT.

* - obliczeniowe powierzchnie przeszkleń skrzydła drzwiowego