DRZWI ZEWNĘTRZNE DREWNIANE

PRODUCENT DRZWI oferuje:

drzwi pasywne UD od 0,45
antywłamaniowe Klasy RC2
z gwarancją 4 LATA

Drewniane drzwi wejściowe zewnętrzne mix
Przykłady modeli drzwi zewnętrznych

Wysoka izolacyjność termiczna, Ud od 0,45 W/(m2*K), antywłamaniowość klasy RC2,4 letnia gwarancja, oraz atrakcyjny, dopasowany do stylu domu wygląd, to najważniejsze wymagania stawiane przez inwestorów drzwiom zewnętrznym.

Drewniane wejściowe drzwi zewnętrzne z dostawką boczną nieotwieraną mix
Przykłady drzwi z dostawką boczną

Drzwi wejściowe drewniane są przeznaczone do montażu jako drzwi zewnętrzne do domów oraz obiektów użyteczności publicznej. Ważne jest, aby producent udzielał pełnej gwarancji na te drzwi, nawet jeśli w pomieszczeniu za nimi jest zastosowane ogrzewanie podłogowe lub w bezpośrednim sąsiedztwie drzwi znajduje się grzejnik centralnego ogrzewania.

Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe mix
Przykłady drzwi dwuskrzydłowych

Drewniane drzwi zewnętrzne wejściowe

W konstrukcji i technologii produkcji drewnianych drzwi zewnętrznych nie powinno się stosować żadnych uproszczeń technologicznych ani oszczędności materiałowych, ponieważ powinny one służyć klientom przez wiele lat, nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych. Doświadczenie pokazuje, że bardzo często niskiej jakości drzwi stalowe, które przemarzają zimą, są wymieniane na markowe drzwi drewniane. Należy przewidzieć, że koszty wymiany drzwi w przyszłości nie są niskie. Każda wymiana drzwi to nie tylko koszt nowych drzwi, ale także znacznie przewyższające koszty związane z dostosowaniem elewacji i wnętrza domu do nowych drzwi. Najczęściej po wymianie nie da się ukryć faktu, że drzwi zostały zmienione. Warto więc wziąć to pod uwagę przy wyborze producenta drzwi i technologii wykonania, zwłaszcza w nowo budowanych domach.

Produkowane w naszym zakładzie drewniane drzwi zewnętrzne wykonane są z wyselekcjonowanego, starannie suszonego drewna mahoń-meranti lub dębowego. Oferujemy je w trzech grubościach: 72 mm, 82 mm i 102 mm.
W/w wyniki badań są niezmiernie istotne ze względu na przewidywane straty ciepła przenikające przez drzwi zewnętrzne.
Jednak istotnym, lecz często pomijanym przez producentów tematem, są realne straty cieplne przez drzwi wejściowe. Aby wyjaśnić tę kwestię, konieczne jest dokładne zrozumienie metodologii przeprowadzania badań nad drzwiami referencyjnymi przez akredytowane instytuty badawcze. Wszystkie istotne parametry dotyczące termoizolacyjności są określane w warunkach oderwanych od rzeczywistości, a konkretniej:

  • współczynnik przenikania ciepła jest obliczany na podstawie dokumentacji technicznej dostarczonej przez producentów, jednak obliczenia są dokładne tylko wtedy, gdy drzwi są idealnie zamontowane i nie występują różnice wilgotności i temperatury powietrza po obu stronach drzwi (wewnętrznej i zewnętrznej). Taka idealna sytuacja rzadko ma miejsce w praktyce i to głównie w sezonie letnim.
  • przepuszczalność powietrza, wodoszczelność oraz odporność na obciążenie wiatrem są badaniami przeprowadzanymi na fizycznych egzemplarzach drzwi dostarczonych przez producentów, jednak odbywają się one w warunkach laboratoryjnych, co sprzyja drzwiom, przy standardowych parametrach powietrza po obu stronach drzwi.

Każde drzwi jednak są zbudowane z fizycznych materiałów, których naturalnymi cechami fizycznymi są rozszerzalność liniowa (często różna w kierunku podłużnym i poprzecznym - tak jak w przypadku drewna), uzależniona od temperatury i wilgotności tych materiałów. Tak więc wymienione parametry w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych mogą znacznie się różnić od wartości obliczeniowych.
W okresie zimowym, gdy najbardziej zależy nam na termoizolacyjności drzwi, są one najbardziej obciążone czynnikami zewnętrznymi, takimi jak duża różnica temperatur po obu stronach skrzydła (zgodnie z normą PN-EN do obliczeń przyjmuje się 40 stopni Celsjusza), oraz suchym powietrzem wewnątrz domu (najczęściej o wilgotności względnej ok. 20%) i wilgotnym na zewnątrz (zwykle na poziomie ok. 80% wilgotności względnej). Wymienione czynniki wpływają na poszycia skrzydła drzwiowego, skracając lub wydłużając je. Dobrze skonstruowane i wyprodukowane drzwi drewniane są mniej wrażliwe na ich działanie niż drzwi metalowe, ponieważ współczynniki rozszerzalności liniowej dla drewna wynoszą ok. 3, dla stali ok. 11, zaś dla aluminium ok. 23. Metale nie reagują na wilgoć, w odróżnieniu od drewna, jednak zjawisko to przy odpowiedniej konstrukcji drzwi kompensuje się (w przeciwnym kierunku) na naprężenia wywołane różnicą temperatur po obu stronach skrzydła. W konsekwencji dobrze zaprojektowane i normalnie eksploatowane drzwi drewniane ulegają najmniejszym odkształceniom.

Wnioski.

Wszystkie drzwi zewnętrzne, bez względu na zastosowany materiał, są badane w warunkach różnych od rzeczywistych. Nie wdając się w zawiłości fizyki budowli, mechaniki i inżynierii materiałowej, możemy dla uproszczenia przyjąć, że funkcja odkształcenia skrzydeł drzwiowych (wykonanych z tych samych materiałów i poddanych tym samym obciążeniom) jest funkcją wykładniczą do potęgi trzeciej grubości ich skrzydeł. Tak więc skrzydło drzwiowe o grubości 10 cm odkształci się ok. 8-krotnie mniej niż skrzydło o grubości 5 cm.
Z tego powodu polecamy wybór drzwi ultra-pasywnych typu M102 lub D102 (szczególnie do domów bez ganków/wiatrołapów). Tylko producenci, którzy są pewni swoich produktów, udzielają na nie długoterminowej gwarancji i nie zawierają w warunkach gwarancji klauzul wyłączających ich z odpowiedzialności gwarancyjnej w przypadku braku zastosowania zadaszenia drzwi lub w przypadku zastosowania ogrzewania podłogowego w wiatrołapie lub grzejników centralnego ogrzewania.

Pasywne drzwi zewnętrzne

Drzwi wejściowe powinny spełniać europejskie wymagania stawiane drzwiom do domów pasywnych, które wynoszą 0.8 W/(m2*K) (współczynnik UD dla drzwi szklanych typu M82 mm wynosi 0,7 W/(m2*K)). Ze względu na bardzo dobre parametry techniczne, a szczególnie współczynnik przenikania ciepła Ud, modele drzwi typu M102 i D102 kwalifikują się do elitarnej kategorii drzwi ULTRAPASYWNYCH.
Współczynniki przenikania ciepła dla drzwi o grubości ponad 100 mm i ocieplonych pianką poliuretanową zwykle wynoszą dla drzwi pełnych (nieszklonych) z drewna mahoń-merantii od 0,45 W/(m2*K) i od 0,47 W/(m2*K) dla drzwi pełnych (nieszklonych) z drewna dębowego. Te współczynniki ostatecznie zależą od modelu drzwi, zewnętrznych wymiarów ościeżnicy i powierzchni przeszkleń w skrzydle.
Na wyniki końcowe ma także wpływ budowa zastosowanych pakietów szybowych. W drzwiach o grubości ponad 100 mm zazwyczaj stosuje się 4-szybowe pakiety szybowe, podczas gdy w drzwiach o grubości poniżej 100 mm stosuje się pakiety 3-szybowe.

Jakie typ drzwi zewnętrznych wybrać ?

To pytanie zadaje sobie niemal każdy inwestor budujący lub remontujący dom. Poniżej przedstawiamy nieco faktów, które być może pomogą Państwu w podjęciu właściwego wyboru (jako właściwy rozumiemy taki wybór, który będzie najlepszym kompromisem między oczekiwaniami klienta, a cechami użytkowymi zakupionych drzwi zewnętrznych).
Przy wyborze drzwi zewnętrznych powinniśmy wziąć pod uwagę takie czynniki jak trwałość, bezpieczeństwo, estetyczny wygląd oraz ich parametry techniczne, takie jak izolacyjność termiczna i akustyczna, oraz odporność na obciążenie wiatrem.

Wady i zalety drzwi stalowych i aluminiowych.

Drzwi stalowe i aluminiowe, ale tylko te z tzw. 'wyższej półki', charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami antywłamaniowymi i dużą ognioodpornością. Jednakże zazwyczaj ich estetyka wykończenia, wzornictwo, a przede wszystkim izolacyjność cieplna i akustyczna pozostawiają wiele do życzenia. Na stalowych ościeżnicach i użebrowaniu wewnętrznym skrzydła, w okresie zimowym bardzo często dochodzi do kondensacji pary wodnej. Zwykle charakteryzują się one także bardzo wysokim współczynnikiem przenikalności cieplnej Ud, nie rzadko przekraczającym 1,5 W/(m2*K). Kolejnym słabym punktem tego typu drzwi są okleiny foliowe, którymi są one wykończone. Często zdarza się, że pod wpływem słońca folie te odklejają się przy krawędziach skrzydła, przy szybach, a także na wszelkiego rodzaju ozdobnych przetłoczeniach. Kolejnym problemem jest brak możliwości naprawy uszkodzeń mechanicznych takiej okleiny foliowej (nie ma możliwości jej wymiany ani przemalowania). Następną wadą tego typu drzwi jest duży współczynnik rozszerzalności termicznej materiału (metal), z którego są one wykonane. W praktyce przekłada się to na poważnie utrudnione ich zamykanie i otwieranie podczas upałów i mrozów. Nie bez znaczenia jest też fakt, iż tego typu drzwi mają stosunkowo niską izolacyjność akustyczną, co może być uciążliwe podczas ich codziennej eksploatacji.
Technologia produkcji tego typu drzwi nie daje praktycznie żadnych możliwości wykonania drzwi według projektu klienta ani zmiany ich wymiarów. Jak powszechnie wiadomo, że o gustach się nie dyskutuje, ale tylko nieliczni potencjalni klienci potrafią się zachwycić ich pięknem. W konsekwencji nie poprawiają one wizerunku estetycznego, starannie wykończonego domu, a jedynie świadczą o niskich wymaganiach estetycznych jego właściciela, ewentualnie o ich wyborze z przyczyn ekonomicznych. O ekonomiczności tego typu drzwi można jednak mówić jedynie w kategorii kosztów ich zakupu, ponieważ koszty ich eksploatacji są stosunkowo wysokie ze względu na ich niską izolacyjność termiczną.

Wady i zalety drzwi PCV.

Drzwi wykonane z profili PCV generalnie charakteryzują się niską sztywnością skrzydła i ościeżnicy, co wiąże się z niskimi parametrami antywłamaniowymi. Jednak ich parametry termiczne i akustyczne zazwyczaj są bardzo dobre, ale tak jak w przypadku drzwi stalowych i aluminiowych, także ich słabą stroną są okleiny foliowe, którymi są one pokryte (w tym przypadku nie ma możliwości naprawy uszkodzeń mechanicznych takiej okleiny).

Zaletą drzwi z PCV jest łatwość utrzymania ich w czystości, co nie oznacza, że nie należy ich wyjątkowo często myć. Wręcz przeciwnie, ponieważ ze względu na swoje właściwości elektrostatyczne, materiał z jakiego są wykonane, przyciąga do swojej powierzchni kurz i wszelkiego rodzaju pyłki. Technologia produkcji także tego typu drzwi nie daje praktycznie żadnych możliwości wykonania drzwi zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami klienta ani zmiany ich wymiarów. Ograniczoność wzornicza jest związana z tym, że wypełnienia takich drzwi w zdecydowanej większości są importowane do naszego kraju z Niemiec, a ich osobliwe wzornictwo zwykle nie spełnia oczekiwań estetycznych naszych krajowych inwestorów. W tego typu drzwiach szczególnie razi sposób łączenia ramy obwodowej z wypełnieniem, które jest wstawione w miejsce pakietu szybowego i uszczelnione gumowymi uszczelkami (zwykle w kolorze czarnym).

Wady i zalety drzwi drewnianych.

Drzwi drewniane produkowane w nowych technologiach, z drewna klejonego warstwowo, produkowane przez uznanych producentów, charakteryzują się bardzo dobrą izolacyjnością akustyczną i termiczną. W tego typu drzwiach nie występuje zjawisko miejscowego rośnięcia czy przemarzania ramy skrzydła lub ościeżnicy. Ponadto drewno jest materiałem wielokrotnie mniej wrażliwym na niskie i wysokie temperatury, co oznacza, że drzwi drewniane nie odkształcają się w upalne czy mroźne dni. Technologia ich produkcji jest oparta na obróbce skrawaniem i w związku z tym umożliwia produkowanie drzwi o praktycznie nieograniczonym wzornictwie, także przy jednostkowych zamówieniach. Nie bez znaczenia jest także urok niepowtarzalnego rysunku i faktury naturalnego drewna, którego nie są w stanie oddać żadne foliowe okleiny stosowane na drzwiach stalowych, aluminiowych i PCV. Słabą stroną drzwi drewnianych jest odporność mechaniczna powłok lakierniczych na zadrapania powodowane przez zwierzęta domowe. Co prawda każde drzwi drewniane można przemalować, a z tych bardzo zniszczonych można usunąć powłoki lakiernicze do 'gołego drewna', ale należy to zrobić w zakładzie produkcyjnym, co wiąże się z kosztami nie tylko samego przemalowania, ale i dwukrotnego transportu i zamiany skrzydła naprawianego na skrzydło zastępcze.

Wybranie typu drzwi to pierwszy krok w wyszukaniu ich producenta. Przy wyborze producenta drzwi należy wziąć pod uwagę (kolejność nieprzypadkowa): - trwałość (zwykle wykładnikiem trwałości jest okres gwarancji, jakiej udziela producent na produkowane przez siebie drzwi zewnętrzne - jest to bardzo ważny parametr, ponieważ koszt wykończenia elewacji i wnętrza domu po wymianie może nawet przekroczyć koszt samych drzwi, a niejednokrotnie nie ma możliwości odtworzenia już stanu budynku sprzed takiej wymiany). Polecam przepytać właścicieli punktów handlowych, którzy mają bogatą ofertę drzwi zewnętrznych różnych producentów, o to: 'które drzwi zakupiliby do swojego domu?' ... Dlaczego 'właścicieli'? ... Ponieważ plagą polskich salonów sprzedaży jest wypłacanie przez przedstawicieli producentów sprzedawcom 'pod stołem' znaczących gratyfikacji od każdej sprzedanej sztuki drzwi. Niestety, nie do końca więc można liczyć na obiektywne doradztwo najętych sprzedawców w salonach sprzedaży. Kolejną prostą metodą sprawdzenia jakości drzwi jest zweryfikowanie obostrzeń montażowych, jakie stawia producent drzwi. Im jest ich więcej i tym bardziej surowe, tym bardziej prawdopodobne, że mamy do czynienia z produktem niskiej jakości (czytaj trwałości). Jeżeli producent nie dopuszcza stosowania w pomieszczeniu za drzwiami ogrzewania podłogowego, grzejnika w bezpośrednim sąsiedztwie drzwi lub 'wymaga' zadaszenia chroniącego drzwi przed działaniem opadów atmosferycznych lub promieni słonecznych, to szkoda takim produktem 'zawracać sobie głowę'.

Oto poprawiony tekst: html Copy code
  • wzornictwo (krótko: model drzwi powinien być estetyczny i pasować do architektury domu - każdy kompromis to potencjalne lata niezadowolenia)
  • odporność drzwi na włamanie (klasa II wg EN lub C wg PN to dobry wybór)
  • parametry termiczne (im mniejszy współczynnik Ud, tym lepiej - przy obecnych kosztach ogrzewania nieopłacalne jest zakupienie drzwi o wsp. Ud większym niż 0,8 W/(m2*K))
  • odporność na obciążenie wiatrem i przepuszczalność powietrza (im wyższe klasy, tym lepiej, co zapewnia mniej problemów w trakcie użytkowania zamontowanych drzwi)

Przestroga: nie dajmy się zwieść migającym reklamom na stronach producentów, którzy nachalnie eksponują fantastyczne parametry - te często odnoszą się do drzwi nieszklonych o dużych wymiarach, a nie do tych, które zamierzamy zamówić. Warto poprosić producenta o certyfikat dla wybranych drzwi jeszcze przed ich zamówieniem i sprawdzić, czy badania te zostały przeprowadzone dla zamawianego typu drzwi oraz czy wykonano je w Jednostce Notyfikowanej w UE, ponieważ tylko badania przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi w UE procedurami gwarantują uzyskanie miarodajnych wyników. Kolejną nieuczciwą praktyką, szczególnie często stosowaną przez małych producentów, jest przedstawianie parametrów wypełnień stosowanych do produkcji. Wynik współczynnika Ud uzyskany dla wypełnienia termoizolacyjnego skrzydła drzwi nie przekłada się na wynik całych drzwi, ponieważ nie uwzględnia mostków termicznych pochodzących od ramy obwodowej, ościeżnicy, progu i okuć budowlanych, a także strat ciepła występujących w miejscu styku skrzydła i ościeżnicy. W praktyce, po przebadaniu w notyfikowanym laboratorium, współczynnik Ud dla całych drzwi zewnętrznych szklonych jest ok. 3-4 razy gorszy niż dla samego wypełnienia termoizolacyjnego!!!

Jeśli wybór producenta, typu i wzoru drzwi mamy za sobą, to przed nami jeszcze udzielenie odpowiedzi na wiele istotnych pytań technicznych związanych z zamawianymi drzwiami. Prawie wszystkie "dobre" drzwi zewnętrzne są produkowane zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami klienta, i to nie tylko w kwestii wymiarów, kolorystyki, wyposażenia, ale także wzornictwa samych drzwi oraz zdobienia ich przeszkleń.