strona główna

Wymiana Drzwi Zewnętrznych Wejściowych

Wymiana drzwi wejściowych w mieszkaniu wiąże się z utrudnionym obmiarem i większym nakładem robocizny na ich wymianę, niż na montaż drzwi do gotowego otworu. Mimo że obmiar pod wymianę drzwi wejściowych, w obu przypadkach, ogranicza się do określenia zewnętrznych wymiarów ościeżnicy, to przy obmiarze otworu z zabudowanymi, przeznaczonymi do wymiany drzwiami, obmiar jest trudniejszy ze względu na utrudniony dostęp do powierzchni surowych ścian. Przy takim obmiarze zwykle niezbędne są: przecinak i młotek, które są pomocne w odkuciu tynku i umożliwią dostęp do płaszczyzn surowych ścian (ewentualnie wiertarka którą przewiercamy tynk aby zbadać jaka jest jego grubość i w ten sposób obliczyć wymiar otworu pod drzwi wejściowe).

Przy wymiarowaniu drzwi wejściowych należy pamiętać o tym, że próg będzie montowany na poziome gotowej podłogi, oraz że boczne luzy montażowe pomiędzy pionowymi słupkami ościeżnicy, a ścianami winny wynosić po 1 -1,5 cm, zaś luz nad belką górną ościeżnicy a nadprożem winien mieścić się w przedziale pomiędzy 1-3 cm.

Należy przy tym pamiętać o ewentualnych dopłatach za niestandardowe wymiary drzwi wejściowych do mieszkań. Najczęściej koszty dostosowania wymiarów otworu do standardów, są znacznie niższe, niż dopłaty związane z wykonaniem drzwi o niestandardowych wymiarach.

Nakłady na dostosowanie otworu pod typowe drzwi wejściowe, warto ponieść szczególnie wówczas, gdy otwór pod drzwi jest mniejszy od wymaganego pod standardowe drzwi i "nowe" drzwi wejściowe nie byłyby zadawalająco wygodne (zbyt niskie lub wąskie) w przyszłym długim użytkowaniu, a przy tym niezbyt tanie w zakupie.

fragment drzwi zewnętrznych z blachą inox i gałką obrotową
Fragment drzwi zewnętrznych z blachą inox i gałką obrotową.

|