strona główna

Montaż drzwi

Rozwiazanie ocieplenia progu drzwi zewnętrznych z zastsoswaniem podproża TERMO-80
Rozwiazanie ocieplenia progu drzwi zewnetrznych.

Powyższe zalecenia naja zastsowanie w szczegolności podczas montażu drzwi zewnętrznych w nowych budynkach, w przypadku wymiany przydatne mogą być informacje zamieszczone w rozdziale wymiana drzwi.
W powyższym ryzwiązaniu zostało zastosowane podproże TERMO-80. Wysokiej wytrzymałości pianka termoizolacyjna, z której zostało ono wyprodukowane, charakteryzuje się jednoczesnie bardzo dobrymi parametrami termicznymi - lambda=0,028 W/mK.

detal drzwi zewnętrznych drewnianych
Drzwi przygotowane do montażu.

Drewniane drzwi zewnętrzne produkcji AFB są najczęściej montowane w nowych i remontowanych jednorodzinnych budynkach mieszkalnych.
Optymalnie jest jeszcze przed wznoszeniem ścian budynku, zdecydować się na wybrany wariant drzwi (drzwi jednoskrzydłowe, jednoskrzydłowe z naświetlem górnym lub dwuskrzydłowe). W szczególności dotyczy to drzwi dwuskrzydłowych, pod które otwory w ścianach nie są standardowe, ponieważ są związane bezpośrednio z wybranym modelem drzwi zewnętrznych.

Dla uniknięcia późniejszych rozkuć/domurowań otworu, dobrze jest jeszcze przed wznoszeniem ścian domu, wybrać model i wariant wymiarowy takich drzwi.

Drzwi zewnętrzne naszej produkcji mogą być montowane jako drzwi wejściowe do budynków mieszkalnych, a także jako drzwi wejściowe do mieszkań w budynkach wielorodzinnych i kamienicach. Drzwi mogą być montowane jako otwierane do wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Zwrot otwierania drzwi na zewnątrz budynku

W przypadku montażu drzwi zewnętrznych w wariancie otwierania na zewnątrz budynku wymagamy, aby drzwi były zadaszone w stopniu uniemożliwiającym dostawanie się wody opadowej pomiędzy górną krawędź skrzydła drzwiowego, a ościeżnicę.

Zwrot otwierania drzwi do wewnątrz budynku

Dla obu zwrotów montowania drzwi zewnętrznych, tj, dla drzwi otwieranych na zewnątrz jak i do wewnątrz budynku, zalecamy, aby drzwi były montowane możliwie głęboko w otworze drzwiowym. Gwarantuje to ich lepszą ochronę przed warunkami zewnętrznymi i znacznie przedłuża trwałość powłoki lakierniczej, a tym samym całych drzwi.

|