DRZWI ZEWNĘTRZNE DWUSKRZYDŁOWE

Klasyczne wzory drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych

Przykładowe Klasyczne modele drewnianych dwuskrzydłowych drzwi zewnętrznych
Przykłady klasycznych drzwi dwuskrzydłowych... więcej >>

Klasyczne drewniane modele dwuskrzydłowych drzwi zewnętrznych najczęściej montowane są w domach jedno i wielorodzinnych budowanych w klasycznym stylu architektonicznym. Znajdują ona także swoje miejsce w starych kamienicach i innych obiektach historycznych od których konserwatorzy budynków oczekują zachowania dawnego stylu wzorniczego.

Nowoczesne wzory dwuskrzydłowych drzwi zewnętrznych

Nowoczesne modele drzwi zewnętrznych
Nowoczesne dwuskrzydłowe drzwi zewnętrzne... więcej >>

Drzwi dwuskrzydłowe o nowoczesnym wzornictwie są najczęściej montowane w nowo wznoszonych domach jednorodzinnych, a także przedszkolach szkołach i innych obiektach użyteczności publicznej. Ich styl wzorniczy jest zbieżny z aktualnymi trendami projektowo-architektonicznymi.

Drzwi dwuskrzydłowe - kolekcja INOX

Przykładowe wzory drzwi zewnętrzne z aplikacjami ze stali nierdzewnej INOX
Drzwi dwuskrzydłowe z aplikacjami inox ... więcej >>

Dwuskrzydłowe drzwi zewnętrzne w których stosujemy elementy zdobnicze aplikacjami ze szczotkowanej stali INOX stanowią najbardziej nowoczesną pośród wszystkich modeli drzwi dwuskrzydłowych. Obserwujemy regularny wzrost zamówień na drzwi tego typu drzwi.

W ostatnich latach obserwujemy spadek ilości zamówień na tego typu drzwi. Przyszła moda na dostawki stałe w całości przeszklone. Na taki stan rzeczy miło wpływ kilka czynników. Pierwszym z nich jest cena. Drzwi dwuskrzydłowe są droższe od drzwi z dostawką stałą o 20-40%. Ta różnica w cenie bierze się nie tylko z prostszej i mniej materiało-chłonnej konstrukcji drzwi z dostawkami stałymi, ale także możliwości skonstruowania zabudowy otworu drzwiowego w ścianie, w znacznie większym zakresie wymiarowym. Przeciętne modele drzwi dwuskrzydłowych asymetrycznych wymagają otworu w murze o szerokości 150-160 cm. Dla otworów szerszych i węższych trudno zaprojektować proporcjonalne, ładne i komfortowe w użytkowaniu drzwi dwuskrzydłowe. Spowodowane jest to tym że kompozycja wzornicza na skrzydle wiodącym i na skrzydle biernym (dostawka otwierana) tworzą mocno powiązaną wymiarowo konstrukcję geometryczną. Dla wymiarów węższych niż 140-150 cm (w zależności od modelu drzwi) skrzydło główne jest zbyt wąskie i niewygodne (zbyt wąskie światło przejścia), zaś dla otworów szerokich niż 150-170 (także w zależności od wzoru drzwi) szerokość skrzydła głównego jest nieprzeciętnie duża, skrzydło jest wówczas ciężkie, ma duża bezwładność i jest niekomfortowe w użytkowaniu.
Nie lepiej wygląda sytuacja z drzwiami dwuskrzydłowymi symetrycznymi. Drzwi symetryczne o szerokości zewnętrznej ościeżnicy mniejszej niż 190 cm są wyraźnie „wąskawe” wizerunkowo i charakteryzują się wąskim światłem przejścia, zaś szersze są „przysadziste” i ciężkie.
Takie wady proporcjonalno-wymiarowe nie mają miejsca w drzwiach z dostawkami bocznymi które bardzo proporcjonalnie wyglądają zarówno w zabudowach o szerokości 120 cm (kiedy to szyba ma szerokość ok. 10 cm) i zabudowach o szerokości 200 cm. Dodatkowo dla otworów szerokich (ponad 160 cm) istnieje możliwość wykonania 2 dostawek bocznych po obu stronach skrzydła. Takiej możliwości (odpowiednika) nie możemy zrealizować w drzwiach dwuskrzydłowych.

Uświadamiamy także naszych klientów drzwi dwuskrzydłowe mają jeszcze kilka istotnych wad które należy wziąć pod uwagę przed ich wyborem. Najistotniejsza z nich jest ich relatywnie niższa odporność na włamanie. Są tego świadomi producenci i co za tym idzie nie robią badań takich drzwi w kierunku oznaczenia klasy ich antywłamaniowości. Nie jesteśmy w temacie i my wyjątkiem także i my. Nie wykonywaliśmy takich badań (nie tylko ze względu na bardzo duże koszty) ale uzyskanie wyniku na poziomie RC1 jest ani nas satysfakcjonujące, ani użyteczne dla klientów (ubezpieczyciele honorują zniżkami składki ubezpieczeniowe domów z zamontowanymi drzwiami zewnętrznymi o klasach antywłamaniowości RC2 i wyższymi.

Kolejną „naturalną przypadłością” drzwi dwuskrzydłowych jest ich znacznie mniejsza szczelność w porównaniu do drzwi jednoskrzydłowych i ze stałymi dostawkami bocznymi. Bierze się to z „zachodzenia” na siebie w jednym punkcie 3 uszczelek (na gorze i dole krawędzi styku obu skrzydeł – tuż przy kantryglach).
Kolejnym mankamentem drzwi dwuskrzydłowych (niezależnym od producenta i stosowanych okuć oraz konstrukcji) jest ich hałaśliwość. Każde domykanie skrzydła wiodącego wprowadza w drgania skrzydło bierne. Drgania te z kolei przenoszą obciążenia na kantrygle blokujące skrzydełko bierne. Po dłuższym czasie eksploatacji technologiczne luzy w kantryglach powiększają i hałas/drgania nasilają się.

|