Drzwi pasywne

Wszystkie modele drzwi zewnętrznych systemu M82, D82, M102 i D102 naszej produkcji spełniają z dużym zapasem wymagania stawiane drzwiom pasywnym.

Drzwi pasywne winny charakteryzować się współczynnikiem Ud niższym niż 0.8 W/m²*K.

Współczynniki Ud dla typów drzwi produkowanych przez AFB

M72 - skrzydło gr. 72 mm z drewna mahoń-merati Ud=1,05 W/(m²·K)

M82 - skrzydło gr. 82 mm z drewna mahoń-merati Ud=0,7 W/(m²·K)

M102 - skrzydło gr. 102 mm z drewna mahoń-merati Ud od 0,45 W/(m²·K)

D72 - skrzydło gr. 72 mm z drewna dąb+sosna Ud=1,09 W/(m²·K)

D82 - skrzydło gr. 82 mm z drewna dąb+sosna Ud=0,74 W/(m²·K)

D102 - skrzydło gr. 102 mm z drewna dąb+sosna Ud od 0,47 W/(m²·K)


Bardzo dobre powyższe parametry termoizolacyjne naszych wejściowych drzwi zewnętrznych zostały potwierdzone wieloma niezależnymi badaniami przeprowadzonymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz laboratorium MLTB. Badania zostały przeprowadzone zgodnie z wymaganiami europejskiej zharmonizowanej normy PN-EN 14351-1+A1:2010.

Bardzo niski współczynnik Ud uzyskaliśmy dzięki zastosowaniu trój-szybowych pakietów szybowych (w drzwiach typu M72, D72, M82 i D82), oraz cztero-szybowych w drzwiach typu M102 i D102), oraz wypełnieniu skrzydeł pianką termoizolacyjną o współczynniku lambda 0,0215 W/mK.

W momencie przeprowadzania badań typu M102 i D102 (o grubości skrzydeł 102 mm), były to 'najcieplejsze' drzwi produkowane w Polsce.

Były również jedynymi w Polsce drzwiami, które spełniały wszystkie wymagania zdefiniowane w europejskich normach, takie jak:

  • wodoszczelność,
  • przepuszczalność powietrza,
  • odporność na obciążenie wiatrem.

Drzwi zewnętrzne produkcji AFB są również jedynymi w Polsce, na które udzielana jest aż 4-letnia gwarancja i które nie wymagają zadaszenia chroniącego je przed słońcem (można je eksponować także na stronę południową).

Jako jedyni nie stawiamy również żadnych ograniczeń dotyczących ogrzewania podłogowego oraz odległości grzejników od skrzydła drzwiowego (choć należy zachować zdrowy rozsądek w tej kwestii).

Widok na drewniane drzwi zewnerzne do domów pasywnych
Drzwi pasywne poprzez swoje parametry termoizolacyjne przyczyniają się do ochrony naturalnego środowiska, w którym wszyscy żyjemy.