Ceny drzwi drewnianych klasycznych - 2

Promocyjne ceny drzwi obowiązują do 30 listopada 2022 roku

modele drzwi: 537 - 572

A31

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 537,5© - 537,6+ds1©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 537,5 w kolorze białe.

model drzwi 537,5

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 537,6+ds1 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 537,6+ds1

7280 cena M72
7680 cena M82
7160 cena M72
7560 cena M8210060 cena M102
-1500 promocja
8560 c.promocyjna M102

+1300 szyby witraż angielski
szyby* 0,5 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,5 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A32

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 537F1© - 537S2©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 537F1 w kolorze ciemny dąb.

model drzwi 537F1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 537S2 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 537S2

7040 cena M72
7440 cena M82
7130 cena M72
7530 cena M82
9940 cena M102
-1500 promocja
8440 c.promocyjna M102
10030 cena M102
-1500 promocja
8530 c.promocyjna M102
A33

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 537S2F© - 537S2F4©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 537S2F w kolorze złoty dąb.

model drzwi 537S2F

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 537S2F4 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 537S2F4

7190 cena M72
7590 cena M82
7280 cena M72
7680 cena M82
10090 cena M102
-1500 promocja
8590 c.promocyjna M102szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A34

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 537S3© - 537S3F©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 537S3 w kolorze orzech.

model drzwi 537S3

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 537S3F w kolorze orzech.

model drzwi 537S3F

7190 cena M72
7590 cena M82
7230 cena M72
7630 cena M82
10090 cena M102
-1500 promocja
8590 c.promocyjna M102
10130 cena M102
-1500 promocja
8630 c.promocyjna M102
szyby* 0,5 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,5 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A35

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 537S3F+ds1© - 537S4F©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 537S3F+ds1 w kolorze ciemny dąb.

model drzwi 537S3F+ds1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 537S4F w kolorze białe.

model drzwi 537S4F

7230 cena M72
7630 cena M82
7400 cena M72
7800 cena M82
10130 cena M102
-1500 promocja
8630 c.promocyjna M102+1300 szyby witraż angielski
+265 szyby lustro weneckie
szyby* 0,5 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,5 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A36

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 538,1 - 538S+ds1©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 538,1 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 538,1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 538S+ds1 w kolorze orzech.

model drzwi 538S+ds1

7160 cena M72
7560 cena M82
7160 cena M72
7560 cena M82
10060 cena M102
-1500 promocja
8560 c.promocyjna M102
10060 cena M102
-1500 promocja
8560 c.promocyjna M102

+396 szyba bezb.piaskow. 2D
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A37

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 538S11 - 539,1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 538S11 w kolorze orzech.

model drzwi 538S11

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 539,1 w kolorze orzech.

model drzwi 539,1

7160 cena M72
7560 cena M82
7160 cena M72
7560 cena M82
10060 cena M102
-1500 promocja
8560 c.promocyjna M102
10060 cena M102
-1500 promocja
8560 c.promocyjna M102
+120 szyba mleczna klejona

szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A38

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 540,2S© - 541,1©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 540,2S w kolorze ciemny dąb.

model drzwi 540,2S

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 541,1 w kolorze orzech.

model drzwi 541,1

7160 cena M72
7560 cena M82
7160 cena M72
7560 cena M82
10060 cena M102
-1500 promocja
8560 c.promocyjna M102
10060 cena M102
-1500 promocja
8560 c.promocyjna M102
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A39

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 541,2© - 542,1W©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 541,2 w kolorze orzech.

model drzwi 541,2

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 542,1W w kolorze czarne.

model drzwi 542,1W

7160 cena M72
7560 cena M82
6670 cena M72
7070 cena M82
10060 cena M102
-1500 promocja
8560 c.promocyjna M102
9570 cena M102
-1500 promocja
8070 c.promocyjna M102


7750 cena D72
8150 cena D8210650 cena D102
-1500 promocja
9150 c.promocyjna D102
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4

A40

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 543,1© - 543,1B©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 543,1 w kolorze turkusowe.

model drzwi 543,1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 543,1B w kolorze białe.

model drzwi 543,1B

6830 cena M72
7230 cena M82
6830 cena M72
7230 cena M82
9730 cena M102
-1500 promocja
8230 c.promocyjna M102
9730 cena M102
-1500 promocja
8230 c.promocyjna M102
7910 cena D72
8310 cena D82
7910 cena D72
8310 cena D82
10810 cena D102
-1500 promocja
9310 c.promocyjna D102
10810 cena D102
-1500 promocja
9310 c.promocyjna D102
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A41

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 543,1C© - 543,2©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 543,1C w kolorze czerwone.

model drzwi 543,1C

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 543,2 w kolorze zolte.

model drzwi 543,2

6830 cena M72
7230 cena M82
6670 cena M72
7070 cena M82
9730 cena M102
-1500 promocja
8230 c.promocyjna M102
9570 cena M102
-1500 promocja
8070 c.promocyjna M102
7910 cena D72
8310 cena D82
7750 cena D72
8150 cena D82
10810 cena D102
-1500 promocja
9310 c.promocyjna D102
10650 cena D102
-1500 promocja
9150 c.promocyjna D102
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4

A42

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 543,3© - 543,5©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 543,3 w kolorze białe.

model drzwi 543,3

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 543,5 w kolorze czerwone.

model drzwi 543,5

6670 cena M72
7070 cena M82
6290 cena M72
6690 cena M82
9570 cena M102
-1500 promocja
8070 c.promocyjna M102
9190 cena M102
-1500 promocja
7690 c.promocyjna M102
7750 cena D72
8150 cena D82
7370 cena D72
7770 cena D82
10650 cena D102
-1500 promocja
9150 c.promocyjna D102
10270 cena D102
-1500 promocja
8770 c.promocyjna D102

szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A43

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 543,6© - 543,7©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 543,6 w kolorze orzech.

model drzwi 543,6

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 543,7 w kolorze winchester + antracyt.

model drzwi 543,7

6670 cena M72
7070 cena M82
7520 cena M72
7920 cena M82
9570 cena M102
-1500 promocja
8070 c.promocyjna M102
10420 cena M102
-1500 promocja
8920 c.promocyjna M102
7750 cena D72
8150 cena D82
8600 cena D72
9000 cena D82
10650 cena D102
-1500 promocja
9150 c.promocyjna D102
11500 cena D102
-1500 promocja
10000 c.promocyjna D102

szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A44

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 543,8© - 544,1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 543,8 w kolorze winchester.

model drzwi 543,8

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 544,1 w kolorze ciemny dąb.

model drzwi 544,1


7920 cena M82
7070 cena M72
7470 cena M82
10420 cena M102
-1500 promocja
8920 c.promocyjna M1029000 cena D82

11500 cena D102
-1500 promocja
10000 c.promocyjna D102szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A45

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 544,1+ds1 - 544,2

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 544,1+ds1 w kolorze białe.

model drzwi 544,1+ds1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 544,2 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 544,2

7070 cena M72
7470 cena M82
7070 cena M72
7470 cena M82
+396 szyby grafit-refl. piask. 2D

szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A46

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 546,1© - 552,1S+d1©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 546,1 w kolorze dąb bagienny.

model drzwi 546,1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 552,1S+d1 w kolorze orzech ciemny.

model drzwi 552,1S+d1

7290 cena M72
7690 cena M82
7160 cena M72
7560 cena M82
10190 cena M102
-1500 promocja
8690 c.promocyjna M102
10060 cena M102
-1500 promocja
8560 c.promocyjna M102

+120 szyba mleczna 331
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A47

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 552,1S+d1-ds4© - 552,3S©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 552,1S+d1-ds4 w kolorze orzech ciemny.

model drzwi 552,1S+d1-ds4

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 552,3S w kolorze jasny dąb.

model drzwi 552,3S

7160 cena M72
7560 cena M82
7050 cena M72
7450 cena M82
10060 cena M102
-1500 promocja
8560 c.promocyjna M102
9950 cena M102
-1500 promocja
8450 c.promocyjna M102
+396 szyba bezb.-refl. piask. 2D

szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A48

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 552,3S+d1© - 552,5S+d1©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 552,3S+d1 w kolorze mahoń.

model drzwi 552,3S+d1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 552,5S+d1 w kolorze ciemny dąb.

model drzwi 552,5S+d1

7160 cena M72
7560 cena M82
7160 cena M72
7560 cena M82
10060 cena M102
-1500 promocja
8560 c.promocyjna M102
10060 cena M102
-1500 promocja
8560 c.promocyjna M102
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A49

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 552,6S© - 552,11©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 552,6S w kolorze białe.

model drzwi 552,6S

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 552,11 w kolorze złoty dab.

model drzwi 552,11

7050 cena M72
7450 cena M82
6870 cena M72
7270 cena M82
9950 cena M102
-1500 promocja
8450 c.promocyjna M102
9770 cena M102
-1500 promocja
8270 c.promocyjna M102
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4

A50

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 552,13S© - 552F2©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 552,13S w kolorze orzech.

model drzwi 552,13S

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 552F2 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 552F2

7050 cena M72
7450 cena M82
6870 cena M72
7270 cena M82
9950 cena M102
-1500 promocja
8450 c.promocyjna M102
9770 cena M102
-1500 promocja
8270 c.promocyjna M102
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4

A51

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 552S1© - 552S2©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 552S1 w kolorze białe.

model drzwi 552S1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 552S2 w kolorze ciemny dąb.

model drzwi 552S2

7160 cena M72
7560 cena M82
7160 cena M72
7560 cena M82
10060 cena M102
-1500 promocja
8560 c.promocyjna M102
10060 cena M102
-1500 promocja
8560 c.promocyjna M102
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A52

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 555,1© - 555,1+ds9©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 555,1 w kolorze białe.

model drzwi 555,1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 555,1+ds9 w kolorze białe.

model drzwi 555,1+ds9

7180 cena M72
7580 cena M82
7180 cena M72
7580 cena M82
10080 cena M102
-1500 promocja
8580 c.promocyjna M102
10080 cena M102
-1500 promocja
8580 c.promocyjna M102
+318 szyby piaskowane
+594 szyby grafit-refl. piask. 2D
szyby* 0,6 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,6 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A53

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 556,1© - 556,2©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 556,1 w kolorze antracyt.

model drzwi 556,1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 556,2 w kolorze orzech.

model drzwi 556,2

6870 cena M72
7270 cena M82
6870 cena M72
7270 cena M82
9770 cena M102
-1500 promocja
8270 c.promocyjna M102
9770 cena M102
-1500 promocja
8270 c.promocyjna M102
A54

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 570,1© - 570,1+ds3©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 570,1 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 570,1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 570,1+ds3 w kolorze ciemny dąb.

model drzwi 570,1+ds3

7050 cena M72
7450 cena M82
7050 cena M72
7450 cena M82
+150 szyba mleczna 331
+495 szyba bezb.-refl. piask. 2D
szyba* 0,5 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,5 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A55

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 570S5© - 571S1©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 570S5 w kolorze ciemny dąb.

model drzwi 570S5

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 571S1 w kolorze białe.

model drzwi 571S1

7050 cena M72
7450 cena M82
7160 cena M72
7560 cena M8210060 cena M102
-1500 promocja
8560 c.promocyjna M102
szyba* 0,5 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A56

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 571S2© - 571S2+ds1©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 571S2 w kolorze ciemny dąb.

model drzwi 571S2

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 571S2+ds1 w kolorze teak.

model drzwi 571S2+ds1

7160 cena M72
7560 cena M82
7160 cena M72
7560 cena M82
10060 cena M102
-1500 promocja
8560 c.promocyjna M102
10060 cena M102
-1500 promocja
8560 c.promocyjna M102

+1040 szyba malowana
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A57

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 571S2+ds53© - 571S2+ds54©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 571S2+ds53 w kolorze palisander.

model drzwi 571S2+ds53

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 571S2+ds54 w kolorze orzech.

model drzwi 571S2+ds54

7160 cena M72
7560 cena M82
7160 cena M72
7560 cena M82
10060 cena M102
-1500 promocja
8560 c.promocyjna M102
10060 cena M102
-1500 promocja
8560 c.promocyjna M102
+1040 szyba witraż angielski
+1040 szyba witraż angielski
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A58

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 571S2+ds55© - 571S2+ds56©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 571S2+ds55 w kolorze białe.

model drzwi 571S2+ds55

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 571S2+ds56 w kolorze teak.

model drzwi 571S2+ds56

7160 cena M72
7560 cena M82
7160 cena M72
7560 cena M82
10060 cena M102
-1500 promocja
8560 c.promocyjna M102
10060 cena M102
-1500 promocja
8560 c.promocyjna M102
+1040 szyba witraż angielski
+1040 szyba witraż angielski
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A59

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 571S3© - 572S1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 571S3 w kolorze białe.

model drzwi 571S3

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 572S1 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 572S1

7160 cena M72
7560 cena M82
7050 cena M72
7450 cena M82
10060 cena M102
-1500 promocja
8560 c.promocyjna M102
9950 cena M102
-1500 promocja
8450 c.promocyjna M102
+120 szyby mleczne 331
+212 szyba lustro weneckie
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A60

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 572S2 - 572S2+ds1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 572S2 w kolorze antracyt.

model drzwi 572S2

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 572S2+ds1 w kolorze orzech ciemny.

model drzwi 572S2+ds1

7050 cena M72
7450 cena M82
7050 cena M72
7450 cena M82
9950 cena M102
-1500 promocja
8450 c.promocyjna M102
9950 cena M102
-1500 promocja
8450 c.promocyjna M102
+212 szyba piaskowana
+396 szyba grafit-refl. piask. 2D
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A61

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 572S2+ds2©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 572S2+ds2 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 572S2+ds2

7050 cena M72
7450 cena M82
9950 cena M102
-1500 promocja
8450 c.promocyjna M102
+1040 szyba witraż angielski
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4

Charakterystyka dostępnych typów drzwi:

M72 - skrzydło grubości 72 mm z drewna mahoń-merati
/ UD=1,05 W/(m*K), 2 lata gwarancji /

M82 - skrzydło grubości 82 mm z drewna mahoń-merati
/ UD=0,7 W/(m*K), 4 lata gwarancji /

M102 - skrzydło grubości 102 mm z drewna mahoń-merati
/ UD od 0,45 W/(m*K), 4 lata gwarancji /

D72 - skrzydło grubości 72 mm z drewna dąb+sosna
/ UD=1,09 W/(m*K), 2 lata gwarancji /

D82 - skrzydło grubości 82 mm z drewna dąb+sosna
/ UD=0,74 W/(m*K), 4 lata gwarancji /

D102 - skrzydło grubości 102 mm z drewna dąb+sosna
/ UD od 0,47 W/(m*K), 4 lata gwarancji /

Ceny netto - przy zakupie z montażem +8% VAT, bez montażu +23% VAT.

* - obliczeniowe powierzchnie przeszkleń skrzydła drzwiowego

Aktualizacja: 20 maja 2022