Ceny drzwi drewnianych klasycznych - 2

Promocyjne ceny drzwi obowiązują do 15 lutego 2024

modele drzwi: 534 - 544

A28

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 534,1© - 534,4

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 534,1 w kolorze zielone.

model drzwi 534,1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 534,4 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 534,4

7180 cena M72
7580 cena M82
6990 cena M72
7390 cena M82
10080 cena M102
-1500 promocja
8580 c.promocyjna M102
9890 cena M102
-1500 promocja
8390 c.promocyjna M102
+424 szyby piaskowane

szyby* 0,8 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4

A29

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 534,5 - 534,7

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 534,5 w kolorze ciemny dąb.

model drzwi 534,5

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 534,7 w kolorze orzech.

model drzwi 534,7

6990 cena M72
7390 cena M82
6990 cena M72
7390 cena M82
9890 cena M102
-1500 promocja
8390 c.promocyjna M102
9890 cena M102
-1500 promocja
8390 c.promocyjna M102
A30

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 534,8 - 534,9

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 534,8 w kolorze orzech ciemny.

model drzwi 534,8

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 534,9 w kolorze turkusowe.

model drzwi 534,9

6990 cena M72
7390 cena M82
6990 cena M72
7390 cena M82
9890 cena M102
-1500 promocja
8390 c.promocyjna M102
9890 cena M102
-1500 promocja
8390 c.promocyjna M102


A31

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 534,9B - 534,10

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 534,9B w kolorze beżowe.

model drzwi 534,9B

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 534,10 w kolorze orzech.

model drzwi 534,10

7180 cena M72
7580 cena M82

8200 cena M82
10080 cena M102
-1500 promocja
8580 c.promocyjna M102
10700 cena M102
-1500 promocja
9200 c.promocyjna M102
9280 cena D8211780 cena D102
-1500 promocja
10280 c.promocyjna D102
szyby* 0,8 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4

A32

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 535,2S1 - 535,5

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 535,2S1 w kolorze ciemny dąb.

model drzwi 535,2S1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 535,5 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 535,5

7050 cena M72
7450 cena M82
7050 cena M72
7450 cena M82
9950 cena M102
-1500 promocja
8450 c.promocyjna M102
9950 cena M102
-1500 promocja
8450 c.promocyjna M102
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1P4
102 » P1 P4

A33

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 535,6 - 535,7

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 535,6 w kolorze białe.

model drzwi 535,6

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 535,7 w kolorze orzech.

model drzwi 535,7

7050 cena M72
7450 cena M82
7160 cena M72
7560 cena M82
9950 cena M102
-1500 promocja
8450 c.promocyjna M102
10060 cena M102
-1500 promocja
8560 c.promocyjna M102

szyba* 0,6 m2
72/82 » P1P4
102 » P1P4
A34

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 535,11 - 537,5©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 535,11 w kolorze winchester.

model drzwi 535,11

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 537,5 w kolorze białe.

model drzwi 537,5

7160 cena M72
7560 cena M82
7280 cena M72
7680 cena M82
10060 cena M102
-1500 promocja
8560 c.promocyjna M1028240 cena D72
8640 cena D82


11140 cena D102
-1500 promocja
9640 c.promocyjna D102
szyby* 0,5 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A35

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 537,6+ds1© - 537F1©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 537,6+ds1 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 537,6+ds1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 537F1 w kolorze ciemny dąb.

model drzwi 537F1

7160 cena M72
7560 cena M82
7040 cena M72
7440 cena M82
10060 cena M102
-1500 promocja
8560 c.promocyjna M102
9940 cena M102
-1500 promocja
8440 c.promocyjna M102
+1300 szyby witraż angielski

szyby* 0,5 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4

A36

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 537S2© - 537S2F©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 537S2 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 537S2

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 537S2F w kolorze złoty dąb.

model drzwi 537S2F

7130 cena M72
7530 cena M82
7190 cena M72
7590 cena M82
10030 cena M102
-1500 promocja
8530 c.promocyjna M102
10090 cena M102
-1500 promocja
8590 c.promocyjna M102

szyby* 0,4 m2
72/82 » P1P4
102 » P1 P4
A37

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 537S2F4© - 537S3©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 537S2F4 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 537S2F4

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 537S3 w kolorze orzech.

model drzwi 537S3

7280 cena M72
7680 cena M82
7190 cena M72
7590 cena M8210090 cena M102
-1500 promocja
8590 c.promocyjna M102
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1P4
102 » P1 P4
szyby* 0,5 m2
72/82 » P1P4
102 » P1 P4
A38

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 537S3F© - 537S3F+ds1©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 537S3F w kolorze orzech.

model drzwi 537S3F

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 537S3F+ds1 w kolorze ciemny dąb.

model drzwi 537S3F+ds1

7230 cena M72
7630 cena M82
7230 cena M72
7630 cena M82
10130 cena M102
-1500 promocja
8630 c.promocyjna M102
10130 cena M102
-1500 promocja
8630 c.promocyjna M102

+1300 szyby witraż angielski
szyby* 0,5 m2
72/82 » P1P4
102 » P1 P4
szyby* 0,5 m2
72/82 » P1P4
102 » P1 P4
A39

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 537S4F© - 538,1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 537S4F w kolorze białe.

model drzwi 537S4F

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 538,1 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 538,1

7400 cena M72
7800 cena M82
7160 cena M72
7560 cena M8210060 cena M102
-1500 promocja
8560 c.promocyjna M102
+265 szyby lustro weneckie

szyby* 0,5 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A40

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 538S+ds1© - 538S11

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 538S+ds1 w kolorze orzech.

model drzwi 538S+ds1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 538S11 w kolorze orzech.

model drzwi 538S11

7160 cena M72
7560 cena M82
7160 cena M72
7560 cena M82
10060 cena M102
-1500 promocja
8560 c.promocyjna M102
10060 cena M102
-1500 promocja
8560 c.promocyjna M102
+396 szyba bezb.piaskow. 2D
+120 szyba mleczna klejona
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1P4
102 » P1 P4
A41

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 539,1 - 540,2S©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 539,1 w kolorze orzech.

model drzwi 539,1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 540,2S w kolorze ciemny dąb.

model drzwi 540,2S

7160 cena M72
7560 cena M82
7160 cena M72
7560 cena M82
10060 cena M102
-1500 promocja
8560 c.promocyjna M102
10060 cena M102
-1500 promocja
8560 c.promocyjna M102
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1P4
102 » P1P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1P4
102 » P1 P4
A42

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 541,1© - 541,2©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 541,1 w kolorze orzech.

model drzwi 541,1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 541,2 w kolorze orzech.

model drzwi 541,2

7160 cena M72
7560 cena M82
7160 cena M72
7560 cena M82
10060 cena M102
-1500 promocja
8560 c.promocyjna M102
10060 cena M102
-1500 promocja
8560 c.promocyjna M102
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A43

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 542,1© - 542,1W©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 542,1 w kolorze czerwone.

model drzwi 542,1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 542,1W w kolorze zielone.

model drzwi 542,1W

6670 cena M72
7070 cena M82
6670 cena M72
7070 cena M82
9570 cena M102
-1500 promocja
8070 c.promocyjna M102
9570 cena M102
-1500 promocja
8070 c.promocyjna M102
7750 cena D72
8150 cena D82
7750 cena D72
8150 cena D82
10650 cena D102
-1500 promocja
9150 c.promocyjna D102
10650 cena D102
-1500 promocja
9150 c.promocyjna D102
A44

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 542,2© - 542,3©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 542,2 w kolorze czarne.

model drzwi 542,2

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 542,3 w kolorze jasny dąb.

model drzwi 542,3

6670 cena M72
7070 cena M82
7280 cena M72
7680 cena M82
9570 cena M102
-1500 promocja
8070 c.promocyjna M102
10180 cena M102
-1500 promocja
8680 c.promocyjna M102
7750 cena D72
8150 cena D82
8360 cena D72
8760 cena D82
10650 cena D102
-1500 promocja
9150 c.promocyjna D102
11260 cena D102
-1500 promocja
9760 c.promocyjna D102
A45

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 543,1© - 543,1B©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 543,1 w kolorze błękitne.

model drzwi 543,1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 543,1B w kolorze białe.

model drzwi 543,1B

6830 cena M72
7230 cena M82
6830 cena M72
7230 cena M82
9730 cena M102
-1500 promocja
8230 c.promocyjna M102
9730 cena M102
-1500 promocja
8230 c.promocyjna M102
7910 cena D72
8310 cena D82
7910 cena D72
8310 cena D82
10810 cena D102
-1500 promocja
9310 c.promocyjna D102
10810 cena D102
-1500 promocja
9310 c.promocyjna D102
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1P4
102 » P1P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1P4
102 » P1P4
A46

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 543,1C© - 543,2©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 543,1C w kolorze czerwone.

model drzwi 543,1C

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 543,2 w kolorze zolte.

model drzwi 543,2

6830 cena M72
7230 cena M82
6670 cena M72
7070 cena M82
9730 cena M102
-1500 promocja
8230 c.promocyjna M102
9570 cena M102
-1500 promocja
8070 c.promocyjna M102
7910 cena D72
8310 cena D82
7750 cena D72
8150 cena D82
10810 cena D102
-1500 promocja
9310 c.promocyjna D102
10650 cena D102
-1500 promocja
9150 c.promocyjna D102
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1P4
102 » P1P4

A47

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 543,3© - 543,5©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 543,3 w kolorze białe.

model drzwi 543,3

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 543,5 w kolorze czerwone.

model drzwi 543,5

6670 cena M72
7070 cena M82
6290 cena M72
6690 cena M82
9570 cena M102
-1500 promocja
8070 c.promocyjna M102
9190 cena M102
-1500 promocja
7690 c.promocyjna M102
7750 cena D72
8150 cena D82
7370 cena D72
7770 cena D82
10650 cena D102
-1500 promocja
9150 c.promocyjna D102
10270 cena D102
-1500 promocja
8770 c.promocyjna D102

szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A48

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 543,6© - 543,7©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 543,6 w kolorze orzech.

model drzwi 543,6

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 543,7 w kolorze winchester + antracyt.

model drzwi 543,7

6670 cena M72
7070 cena M82
7520 cena M72
7920 cena M82
9570 cena M102
-1500 promocja
8070 c.promocyjna M102
10420 cena M102
-1500 promocja
8920 c.promocyjna M102
7750 cena D72
8150 cena D82
8600 cena D72
9000 cena D82
10650 cena D102
-1500 promocja
9150 c.promocyjna D102
11500 cena D102
-1500 promocja
10000 c.promocyjna D102

szyba* 0,4 m2
72/82 » P1P4
102 » P1P4
A49

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 543,8© - 543,9©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 543,8 w kolorze winchester.

model drzwi 543,8

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 543,9 w kolorze białe.

model drzwi 543,9


7920 cena M82

7920 cena M82
10420 cena M102
-1500 promocja
8920 c.promocyjna M102
10420 cena M102
-1500 promocja
8920 c.promocyjna M102
9000 cena D82
9000 cena D82
11500 cena D102
-1500 promocja
10000 c.promocyjna D102
11500 cena D102
-1500 promocja
10000 c.promocyjna D102
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1P4
102 » P1P4

A50

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 544,1 - 544,1+ds1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 544,1 w kolorze ciemny dąb.

model drzwi 544,1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 544,1+ds1 w kolorze białe.

model drzwi 544,1+ds1

7070 cena M72
7470 cena M82
7070 cena M72
7470 cena M82

+396 szyby grafit-refl. piask. 2D
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A51

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 544,2 - 546,1©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 544,2 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 544,2

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 546,1 w kolorze dąb bagienny.

model drzwi 546,1

7070 cena M72
7470 cena M82
7290 cena M72
7690 cena M8210190 cena M102
-1500 promocja
8690 c.promocyjna M102
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1P4
102 » P1P4

Charakterystyka dostępnych typów drzwi:

M72 - skrzydło grubości 72 mm z drewna mahoń-merati
/ UD=1,05 W/(m*K), 2 lata gwarancji /

M82 - skrzydło grubości 82 mm z drewna mahoń-merati
/ UD=0,7 W/(m*K), 4 lata gwarancji /

M102 - skrzydło grubości 102 mm z drewna mahoń-merati
/ UD od 0,45 W/(m*K), 4 lata gwarancji /

D72 - skrzydło grubości 72 mm z drewna dąb+sosna
/ UD=1,09 W/(m*K), 2 lata gwarancji /

D82 - skrzydło grubości 82 mm z drewna dąb+sosna
/ UD=0,74 W/(m*K), 4 lata gwarancji /

D102 - skrzydło grubości 102 mm z drewna dąb+sosna
/ UD od 0,47 W/(m*K), 4 lata gwarancji /

Ceny netto - przy zakupie z montażem +8% VAT, bez montażu +23% VAT.

* - obliczeniowe powierzchnie przeszkleń skrzydła drzwiowego

Aktualizacja: 27 listopada 2023