16-05-2019 | AFB producent drzwi

Ceny drzwi wejściowych INOX - 1

Promocyjne ceny drzwi obowiązują do 31 maja 2019 roku

modele: 412,1 - 444,1

A1

Ceny drzwi wejściowych inox: 412,1-412,11© - 412,1-412,11+ds58©

Drzwi wejściowe inox model 412,1-412,11 w kolorze antracyt + białe.

drzwi wejściowe model 412,1-412,11

Drzwi wejściowe inox model 412,1-412,11+ds58 w kolorze antracyt + białe.

drzwi wejściowe 412,1-412,11+ds58

5050 cena M72
5450 cena M82
5050 cena M72
5450 cena M82
7450 cena M102
-1200 promocja
6250 c.prom M102
7450 cena M102
-1200 promocja
6250 c.prom M102
5950 cena D72
6350 cena D82
5950 cena D72
6350 cena D82
8350 cena D102
-1200 promocja
7150 c.prom D102
8350 cena D102
-1200 promocja
7150 c.prom D102
+320 dopłata za blachę od wewnątrz
+320 dopłata za blachę od wewnątrz
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A2

Ceny drzwi wejściowych inox: 415,1-415,11© - 417,1-417,11©

Drzwi wejściowe inox model 415,1-415,11 w kolorze jasny dąb.

drzwi wejściowe model 415,1-415,11

Drzwi wejściowe inox model 417,1-417,11 w kolorze antracyt.

drzwi wejściowe model 417,1-417,11


5670 cena M82
4710 cena M72
5110 cena M82
7670 cena M102
-1200 promocja
6470 c.prom M102
7110 cena M102
-1200 promocja
5910 c.prom M102

6570 cena D82
5610 cena D72
6010 cena D82
8570 cena D102
-1200 promocja
7370 c.prom D102
8010 cena D102
-1200 promocja
6810 c.prom D102
+190 dopłata za blachę od wewnątrz
+320 dopłata za blachę od wewnątrz
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A3

Ceny drzwi wejściowych inox: 417,1-417,11+ds1© - 419,1-419,11©

Drzwi wejściowe inox model 417,1-417,11+ds1 w kolorze antracyt.

drzwi wejściowe 417,1-417,11+ds1

Drzwi wejściowe inox model 419,1-419,11 w kolorze orzech.

drzwi wejściowe model 419,1-419,11

4710 cena M72
5110 cena M82

5570 cena M82
7110 cena M102
-1200 promocja
5910 c.prom M1025610 cena D72
6010 cena D82

6470 cena D82
8010 cena D102
-1200 promocja
6810 c.prom D102+320 dopłata za blachę od wewnątrz
+320 dopłata za blachę od wewnątrz
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A4

Ceny drzwi wejściowych inox: 421,1-421,11© - 422,1-422,11©

Drzwi wejściowe inox model 421,1-421,11 w kolorze antracyt + złoty dąb.

drzwi wejściowe model 421,1-421,11

Drzwi wejściowe inox model 422,1-422,11 w kolorze jasny dąb.

drzwi wejściowe model 422,1-422,11

5290 cena M82
5430 cena M82
6190 cena D82
6330 cena D82
+160 dopłata za blachę od wewnątrz
+220 dopłata za blachę od wewnątrz
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A5

Ceny drzwi wejściowych inox: 422,2-422,12© - 422,3-422,13©

Drzwi wejściowe inox model 422,2-422,12 w kolorze złoty dąb.

drzwi wejściowe model 422,2-422,12

Drzwi wejściowe inox model 422,3-422,13 w kolorze antracyt.

drzwi wejściowe model 422,3-422,13

5430 cena M82
5430 cena M82
6330 cena D82
6330 cena D82
+220 dopłata za blachę od wewnątrz
+220 dopłata za blachę od wewnątrz
szyby* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A6

Ceny drzwi wejściowych inox: 422,3B-422,13B - 423,1-500C©

Drzwi wejściowe inox model 422,3B-422,13B w kolorze winchester.

drzwi wejściowe 422,3B-422,13B

Drzwi wejściowe inox model 423,1-500C w kolorze antracytowe + białe.

drzwi wejściowe model 423,1-500C


5430 cena M82
4110 cena M72
4510 cena M826510 cena M102
-1200 promocja
5310 c.prom M102

6330 cena D82
5010 cena D72
5410 cena D827410 cena D102
-1200 promocja
6210 c.prom D102
+220 dopłata za blachę od wewnątrz
+520 dopłata za blachę od wewnątrz
szyby* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4

A7

Ceny drzwi wejściowych inox: 423,1-423,11© - 423,2-500C©

Drzwi wejściowe inox model 423,1-423,11 w kolorze czerwone + antracyt.

drzwi wejściowe model 423,1-423,11

Drzwi wejściowe inox model 423,2-500C w kolorze antracytowe + białe.

drzwi wejściowe model 423,2-500C


5360 cena M82
4050 cena M72
4450 cena M82
7360 cena M102
-1200 promocja
6160 c.prom M102
6450 cena M102
-1200 promocja
5250 c.prom M102

6260 cena D82
4950 cena D72
5350 cena D82
8260 cena D102
-1200 promocja
7060 c.prom D102
7350 cena D102
-1200 promocja
6150 c.prom D102
+220 dopłata za blachę od wewnątrz
+460 dopłata za blachę od wewnątrz
A8

Ceny drzwi wejściowych inox: 424,1-424,11© - 425,1-425,11

Drzwi wejściowe inox model 424,1-424,11 w kolorze ciemny orzech.

drzwi wejściowe model 424,1-424,11

Drzwi wejściowe inox model 425,1-425,11 w kolorze orzech.

drzwi wejściowe model 425,1-425,11

5450 cena M82
5510 cena M82
7450 cena M102
-1200 promocja
6250 c.prom M1026350 cena D82
6410 cena D82
8350 cena D102
-1200 promocja
7150 c.prom D102+320 dopłata za blachę od wewnątrz
+300 dopłata za blachę od wewnątrz
szyby* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A9

Ceny drzwi wejściowych inox: 425,2-425,12© - 427,1-427,11©

Drzwi wejściowe inox model 425,2-425,12 w kolorze zloty dab.

drzwi wejściowe model 425,2-425,12

Drzwi wejściowe inox model 427,1-427,11 w kolorze antracyt + orzech.

drzwi wejściowe model 427,1-427,11

5410 cena M82
5430 cena M82
7410 cena M102
-1200 promocja
6210 c.prom M102
7430 cena M102
-1200 promocja
6230 c.prom M102
6310 cena D82
6330 cena D82
8310 cena D102
-1200 promocja
7110 c.prom D102
8330 cena D102
-1200 promocja
7130 c.prom D102
+280 dopłata za blachę od wewnątrz
+300 dopłata za blachę od wewnątrz
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A10

Ceny drzwi wejściowych inox: 427,1-427,11+ds11© - 427,3-427,11

Drzwi wejściowe inox model 427,1-427,11+ds11 w kolorze antracyt + orzech.

drzwi wejściowe 427,1-427,11+ds11

Drzwi wejściowe inox model 427,3-427,11 w kolorze czarne + orzech.

drzwi wejściowe model 427,3-427,11

5430 cena M82
5410 cena M82
7430 cena M102
-1200 promocja
6230 c.prom M102
7410 cena M102
-1200 promocja
6210 c.prom M102
6330 cena D82
6310 cena D82
8330 cena D102
-1200 promocja
7130 c.prom D102
8310 cena D102
-1200 promocja
7110 c.prom D102
+300 dopłata za blachę od wewnątrz
+280 dopłata za blachę od wewnątrz
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A11

Ceny drzwi wejściowych inox: 428,1-428,11 - 428,1-428,11+ds12

Drzwi wejściowe inox model 428,1-428,11 w kolorze ciemny dąb.

drzwi wejściowe model 428,1-428,11

Drzwi wejściowe inox model 428,1-428,11+ds12 w kolorze ciemny dąb.

drzwi wejściowe 428,1-428,11+ds12

5450 cena M82
5450 cena M82
7450 cena M102
-1200 promocja
6250 c.prom M102
7450 cena M102
-1200 promocja
6250 c.prom M102
6350 cena D82
6350 cena D82
8350 cena D102
-1200 promocja
7150 c.prom D102
8350 cena D102
-1200 promocja
7150 c.prom D102
+320 dopłata za blachę od wewnątrz
+320 dopłata za blachę od wewnątrz
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A12

Ceny drzwi wejściowych inox: 428,2-428,12+ds12 - 429,1-429,11©

Drzwi wejściowe inox model 428,2-428,12+ds12 w kolorze ciemny dąb.

drzwi wejściowe 428,2-428,12+ds12

Drzwi wejściowe inox model 429,1-429,11 w kolorze antracyt + tiama.

drzwi wejściowe 429,1-429,11

5490 cena M82
5350 cena M82
7490 cena M102
-1200 promocja
6290 c.prom M102
7350 cena M102
-1200 promocja
6150 c.prom M102
6390 cena D82
6250 cena D82
8390 cena D102
-1200 promocja
7190 c.prom D102
8250 cena D102
-1200 promocja
7050 c.prom D102
+360 dopłata za blachę od wewnątrz
+220 dopłata za blachę od wewnątrz
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A13

Ceny drzwi wejściowych inox: 429,1-429,11+ds12© - 430,1-430,11©

Drzwi wejściowe inox model 429,1-429,11+ds12 w kolorze antracyt + tiama.

drzwi wejściowe 429,1-429,11+ds12

Drzwi wejściowe inox model 430,1-430,11 w kolorze jasny dąb.

drzwi wejściowe model 430,1-430,11

5350 cena M82
5850 cena M82
7350 cena M102
-1200 promocja
6150 c.prom M102
7850 cena M102
-1200 promocja
6650 c.prom M102
6250 cena D82
6750 cena D82
8250 cena D102
-1200 promocja
7050 c.prom D102
8750 cena D102
-1200 promocja
7550 c.prom D102
+220 dopłata za blachę od wewnątrz
+220 dopłata za blachę od wewnątrz
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4

A14

Ceny drzwi wejściowych inox: 430,5-500C - 430,5B-500B

Drzwi wejściowe inox model 430,5-500C w kolorze winchester + antracyt.

drzwi wejściowe model 430,5-500C

Drzwi wejściowe inox model 430,5B-500B w kolorze antracytowe + ciemny dąb.

drzwi wejściowe model 430,5B-500B

3750 cena M72
4150 cena M82
3750 cena M72
4150 cena M82
6150 cena M102
-1200 promocja
4950 c.prom M102
6150 cena M102
-1200 promocja
4950 c.prom M102
4650 cena D72
5050 cena D82
4650 cena D72
5050 cena D82
7050 cena D102
-1200 promocja
5850 c.prom D102
7050 cena D102
-1200 promocja
5850 c.prom D102
+160 dopłata za blachę od wewnątrz
+160 dopłata za blachę od wewnątrz
A15

Ceny drzwi wejściowych inox: 430,6-500C© - 430,6B-500B©

Drzwi wejściowe inox model 430,6-500C w kolorze białe.

drzwi wejściowe model 430,6-500C

Drzwi wejściowe inox model 430,6B-500B w kolorze tiama + białe.

drzwi wejściowe model 430,6B-500B

3910 cena M72
4310 cena M82
3910 cena M72
4310 cena M82
6310 cena M102
-1200 promocja
5110 c.prom M102
6310 cena M102
-1200 promocja
5110 c.prom M102
4810 cena D72
5210 cena D82
4810 cena D72
5210 cena D82
7210 cena D102
-1200 promocja
6010 c.prom D102
7210 cena D102
-1200 promocja
6010 c.prom D102
+320 dopłata za blachę od wewnątrz
+320 dopłata za blachę od wewnątrz
A16

Ceny drzwi wejściowych inox: 430,7-500C© - 430,8-430,18©

Drzwi wejściowe inox model 430,7-500C w kolorze orzech + żółte.

drzwi wejściowe model 430,7-500C

Drzwi wejściowe inox model 430,8-430,18 w kolorze złoty dąb + czarne.

drzwi wejściowe model 430,8-430,18

3870 cena M72
4270 cena M82

5380 cena M82
6270 cena M102
-1200 promocja
5070 c.prom M102
7380 cena M102
-1200 promocja
6180 c.prom M102
4770 cena D72
5170 cena D82

6280 cena D82
7170 cena D102
-1200 promocja
5970 c.prom D102
8280 cena D102
-1200 promocja
7080 c.prom D102
+280 dopłata za blachę od wewnątrz
+240 dopłata za blachę od wewnątrz
A17

Ceny drzwi wejściowych inox: 437,1-437,11© - 437,1-437,11+ds3

Drzwi wejściowe inox model 437,1-437,11 w kolorze ciemny orzech.

drzwi wejściowe model 437,1-437,11

Drzwi wejściowe inox model 437,1-437,11+ds3 w kolorze ciemny orzech.

drzwi wejściowe 437,1-437,11+ds3

5450 cena M82
5450 cena M82
7450 cena M102
-1200 promocja
6250 c.prom M102
7450 cena M102
-1200 promocja
6250 c.prom M102
6350 cena D82
6350 cena D82
8350 cena D102
-1200 promocja
7150 c.prom D102
8350 cena D102
-1200 promocja
7150 c.prom D102
+320 dopłata za blachę od wewnątrz
+320 dopłata za blachę od wewnątrz
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A18

Ceny drzwi wejściowych inox: 437,1-437,11+ds4© - 438,1-438,11©

Drzwi wejściowe inox model 437,1-437,11+ds4 w kolorze teak.

drzwi wejściowe 437,1-437,11+ds4

Drzwi wejściowe inox model 438,1-438,11 w kolorze orzech.

drzwi wejściowe model 438,1-438,11

5450 cena M82
5450 cena M82
7450 cena M102
-1200 promocja
6250 c.prom M102
7450 cena M102
-1200 promocja
6250 c.prom M102
6350 cena D82
6350 cena D82
8350 cena D102
-1200 promocja
7150 c.prom D102
8350 cena D102
-1200 promocja
7150 c.prom D102
+320 dopłata za blachę od wewnątrz
+320 dopłata za blachę od wewnątrz
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A19

Ceny drzwi wejściowych inox: 439,1-439,11© - 440,1-440,11©

Drzwi wejściowe inox model 439,1-439,11 w kolorze orzech.

drzwi wejściowe model 439,1-439,11

Drzwi wejściowe inox model 440,1-440,11 w kolorze białe.

drzwi wejściowe model 440,1-440,11

5450 cena M82
5350 cena M82
7450 cena M102
-1200 promocja
6250 c.prom M102
7350 cena M102
-1200 promocja
6150 c.prom M102
6350 cena D82
6250 cena D82
8350 cena D102
-1200 promocja
7150 c.prom D102
8250 cena D102
-1200 promocja
7050 c.prom D102
+320 dopłata za blachę od wewnątrz
+220 dopłata za blachę od wewnątrz
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A20

Ceny drzwi wejściowych inox: 440,1-440,11+ds3 - 440,2-440,12©

Drzwi wejściowe inox model 440,1-440,11+ds3 w kolorze białe.

drzwi wejściowe 440,1-440,11+ds3

Drzwi wejściowe inox model 440,2-440,12 w kolorze ciemny dab.

drzwi wejściowe model 440,2-440,12

5350 cena M82
5350 cena M82
7350 cena M102
-1200 promocja
6150 c.prom M102
7350 cena M102
-1200 promocja
6150 c.prom M102
6250 cena D82
6250 cena D82
8250 cena D102
-1200 promocja
7050 c.prom D102
8250 cena D102
-1200 promocja
7050 c.prom D102
+220 dopłata za blachę od wewnątrz
+220 dopłata za blachę od wewnątrz
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A21

Ceny drzwi wejściowych inox: 441,1-441,11© - 441,1-441,11+ds2

Drzwi wejściowe inox model 441,1-441,11 w kolorze orzech.

drzwi wejściowe model 441,1-441,11

Drzwi wejściowe inox model 441,1-441,11+ds2 w kolorze orzech.

drzwi wejściowe 441,1-441,11+ds2

5450 cena M82
5450 cena M82
7450 cena M102
-1200 promocja
6250 c.prom M102
7450 cena M102
-1200 promocja
6250 c.prom M102
6350 cena D82
6350 cena D82
8350 cena D102
-1200 promocja
7150 c.prom D102
8350 cena D102
-1200 promocja
7150 c.prom D102
+320 dopłata za blachę od wewnątrz
+320 dopłata za blachę od wewnątrz
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A22

Ceny drzwi wejściowych inox: 441,1-441,11+ds9 - 441,1-441,11+ds11

Drzwi wejściowe inox model 441,1-441,11+ds9 w kolorze orzech.

drzwi wejściowe 441,1-441,11+ds9

Drzwi wejściowe inox model 441,1-441,11+ds11 w kolorze orzech.

drzwi wejściowe 441,1-441,11+ds11

5450 cena M82
5450 cena M82
7450 cena M102
-1200 promocja
6250 c.prom M102
7450 cena M102
-1200 promocja
6250 c.prom M102
6350 cena D82
6350 cena D82
8350 cena D102
-1200 promocja
7150 c.prom D102
8350 cena D102
-1200 promocja
7150 c.prom D102
+320 dopłata za blachę od wewnątrz
+320 dopłata za blachę od wewnątrz
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A23

Ceny drzwi wejściowych inox: 442,1-442,11© - 442,1-442,11+ds1

Drzwi wejściowe inox model 442,1-442,11 w kolorze orzech.

drzwi wejściowe model 442,1-442,11

Drzwi wejściowe inox model 442,1-442,11+ds1 w kolorze orzech.

drzwi wejściowe 442,1-442,11+ds1

5350 cena M82
5350 cena M82
7350 cena M102
-1200 promocja
6150 c.prom M102
7350 cena M102
-1200 promocja
6150 c.prom M102
6250 cena D82
6250 cena D82
8250 cena D102
-1200 promocja
7050 c.prom D102
8250 cena D102
-1200 promocja
7050 c.prom D102
+220 dopłata za blachę od wewnątrz
+220 dopłata za blachę od wewnątrz
szyby* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A24

Ceny drzwi wejściowych inox: 443,1-443,11© - 443,1-443,11+ds1

Drzwi wejściowe inox model 443,1-443,11 w kolorze orzech.

drzwi wejściowe model 443,1-443,11

Drzwi wejściowe inox model 443,1-443,11+ds1 w kolorze orzech.

drzwi wejściowe 443,1-443,11+ds1

5550 cena M82
5550 cena M82
7550 cena M102
-1200 promocja
6350 c.prom M102
7550 cena M102
-1200 promocja
6350 c.prom M102
6450 cena D82
6450 cena D82
8450 cena D102
-1200 promocja
7250 c.prom D102
8450 cena D102
-1200 promocja
7250 c.prom D102
+220 dopłata za blachę od wewnątrz
+220 dopłata za blachę od wewnątrz
szyby* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A25

Ceny drzwi wejściowych inox: 444,1-444,11 - 444,1-444,11+ds4

Drzwi wejściowe inox model 444,1-444,11 w kolorze antracyt + ciemny dąb.

drzwi wejściowe model 444,1-444,11

Drzwi wejściowe inox model 444,1-444,11+ds4 w kolorze antracyt + ciemny dąb.

drzwi wejściowe 444,1-444,11+ds4

4710 cena M72
5110 cena M82
4710 cena M72
5110 cena M82
7110 cena M102
-1200 promocja
5910 c.prom M102
7110 cena M102
-1200 promocja
5910 c.prom M102
5610 cena D72
6010 cena D82
5610 cena D72
6010 cena D82
8010 cena D102
-1200 promocja
6810 c.prom D102
8010 cena D102
-1200 promocja
6810 c.prom D102
+320 dopłata za blachę od wewnątrz
+320 dopłata za blachę od wewnątrz
szyby* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4

Charakterystyka dostępnych typów drzwi:

M72 - skrzydło grubości 72 mm z drewna mahoń-merati
/ UD=1,05 W/(m*K), 2 lata gwarancji /

M82 - skrzydło grubości 82 mm z drewna mahoń-merati
/ UD=0,7 W/(m*K), 4 lata gwarancji /

M102 - skrzydło grubości 102 mm z drewna mahoń-merati
/ UD od 0,45 W/(m*K), 4 lata gwarancji /

D72 - skrzydło grubości 72 mm z drewna dąb+sosna
/ UD=1,09 W/(m*K), 2 lata gwarancji /

D82 - skrzydło grubości 82 mm z drewna dąb+sosna
/ UD=0,74 W/(m*K), 4 lata gwarancji /

D102 - skrzydło grubości 102 mm z drewna dąb+sosna
/ UD od 0,47 W/(m*K), 4 lata gwarancji /

Ceny netto - przy zakupie z montażem +8% VAT, bez montażu +23% VAT.

* - obliczeniowe powierzchnie przeszkleń skrzydła drzwiowego