16-05-2019 | AFB producent drzwi

Ceny drzwi wejściowych INOX - 3

Promocyjne ceny drzwi obowiązują do 31 maja 2019 roku

modele: 464,2 - 499,3

A51

Ceny drzwi wejściowych inox: 466,7-466,17+ds11© - 468,1-468,11©

Drzwi wejściowe inox model 466,7-466,17+ds11 w kolorze antracyt + białe.

drzwi wejściowe 466,7-466,17+ds11

Drzwi wejściowe inox model 468,1-468,11 w kolorze ciemny orzech.

drzwi wejściowe model 468,1-468,11

5450 cena M82
5350 cena M82
7450 cena M102
-1200 promocja
6250 c.prom M1026350 cena D82
6250 cena D82
8350 cena D102
-1200 promocja
7150 c.prom D102+320 dopłata za blachę od wewnątrz
+220 dopłata za blachę od wewnątrz
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,6m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A52

Ceny drzwi wejściowych inox: 471,1-471,11© - 471,1-471,11+ds1

Drzwi wejściowe inox model 471,1-471,11 w kolorze białe + orzech.

drzwi wejściowe model 471,1-471,11

Drzwi wejściowe inox model 471,1-471,11+ds1 w kolorze orzech.

drzwi wejściowe 471,1-471,11+ds1

5450 cena M82
5450 cena M82
7450 cena M102
-1200 promocja
6250 c.prom M102
7450 cena M102
-1200 promocja
6250 c.prom M102
6350 cena D82
6350 cena D82
8350 cena D102
-1200 promocja
7150 c.prom D102
8350 cena D102
-1200 promocja
7150 c.prom D102
+320 dopłata za blachę od wewnątrz
+320 dopłata za blachę od wewnątrz
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A53

Ceny drzwi wejściowych inox: 471,1-471,11+ds2© - 471,1-471,11+ds11©

Drzwi wejściowe inox model 471,1-471,11+ds2 w kolorze złoty dąb.

drzwi wejściowe 471,1-471,11+ds2

Drzwi wejściowe inox model 471,1-471,11+ds11 w kolorze złoty dąb.

drzwi wejściowe 471,1-471,11+ds11

5450 cena M82
5450 cena M82
7450 cena M102
-1200 promocja
6250 c.prom M102
7450 cena M102
-1200 promocja
6250 c.prom M102
6350 cena D82
6350 cena D82
8350 cena D102
-1200 promocja
7150 c.prom D102
8350 cena D102
-1200 promocja
7150 c.prom D102
+320 dopłata za blachę od wewnątrz
+320 dopłata za blachę od wewnątrz
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A54

Ceny drzwi wejściowych inox: 471,2-471,12© - 471,2-471,12+ds2©

Drzwi wejściowe inox model 471,2-471,12 w kolorze antracyt + orzech.

drzwi wejściowe model 471,2-471,12

Drzwi wejściowe inox model 471,2-471,12+ds2 w kolorze biale.

drzwi wejściowe 471,2-471,12+ds2

6060 cena M72
6460 cena M82
6060 cena M72
6460 cena M82
+320 dopłata za blachę od wewnątrz
+320 dopłata za blachę od wewnątrz
szyby* 0,5m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,5m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A55

Ceny drzwi wejściowych inox: 471,2-471,12+ds11 - 471,3-471,13+ds11

Drzwi wejściowe inox model 471,2-471,12+ds11 w kolorze antracyt + błękitne.

drzwi wejściowe 471,2-471,12+ds11

Drzwi wejściowe inox model 471,3-471,13+ds11 w kolorze ciemny dab.

drzwi wejściowe 471,3-471,13+ds11

6060 cena M72
6460 cena M82
6060 cena M72
6460 cena M82
+320 dopłata za blachę od wewnątrz
+320 dopłata za blachę od wewnątrz
szyby* 0,5m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,5m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A56

Ceny drzwi wejściowych inox: 471,4-471,14 - 471,4-471,14+ds11

Drzwi wejściowe inox model 471,4-471,14 w kolorze antracyt-biale.

drzwi wejściowe model 471,4-471,14

Drzwi wejściowe inox model 471,4-471,14+ds11 w kolorze antracyt-biale.

drzwi wejściowe 471,4-471,14+ds11

6000 cena M72
6400 cena M82

5450 cena M82
8400 cena M102
-1200 promocja
7200 c.prom M102
7450 cena M102
-1200 promocja
6250 c.prom M102

6350 cena D828350 cena D102
-1200 promocja
7150 c.prom D102
+320 dopłata za blachę od wewnątrz
+320 dopłata za blachę od wewnątrz
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A57

Ceny drzwi wejściowych inox: 471,5-471,15© - 471,5-471,15+ds11

Drzwi wejściowe inox model 471,5-471,15 w kolorze tiama.

drzwi wejściowe model 471,5-471,15

Drzwi wejściowe inox model 471,5-471,15+ds11 w kolorze tiama.

drzwi wejściowe 471,5-471,15+ds11

5450 cena M82
5450 cena M82
7450 cena M102
-1200 promocja
6250 c.prom M102
7450 cena M102
-1200 promocja
6250 c.prom M102
6350 cena D82
6350 cena D82
8350 cena D102
-1200 promocja
7150 c.prom D102
8350 cena D102
-1200 promocja
7150 c.prom D102
+320 dopłata za blachę od wewnątrz
+320 dopłata za blachę od wewnątrz
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A58

Ceny drzwi wejściowych inox: 473,1-473,11© - 473,1-473,11+ds1

Drzwi wejściowe inox model 473,1-473,11 w kolorze orzech.

drzwi wejściowe model 473,1-473,11

Drzwi wejściowe inox model 473,1-473,11+ds1 w kolorze orzech.

drzwi wejściowe 473,1-473,11+ds1

5150 cena M82
5150 cena M82
7150 cena M102
-1200 promocja
5950 c.prom M102
7150 cena M102
-1200 promocja
5950 c.prom M102
6050 cena D82
6050 cena D82
8050 cena D102
-1200 promocja
6850 c.prom D102
8050 cena D102
-1200 promocja
6850 c.prom D102
+320 dopłata za blachę od wewnątrz
+320 dopłata za blachę od wewnątrz
A59

Ceny drzwi wejściowych inox: 475,1-475,11© - 475,2-475,12©

Drzwi wejściowe inox model 475,1-475,11 w kolorze orzech.

drzwi wejściowe model 475,1-475,11

Drzwi wejściowe inox model 475,2-475,12 w kolorze orzech.

drzwi wejściowe model 475,2-475,12

5450 cena M82
5450 cena M82
7450 cena M102
-1200 promocja
6250 c.prom M102
7450 cena M102
-1200 promocja
6250 c.prom M102
6350 cena D82
6350 cena D82
8350 cena D102
-1200 promocja
7150 c.prom D102
8350 cena D102
-1200 promocja
7150 c.prom D102
+320 dopłata za blachę od wewnątrz
+320 dopłata za blachę od wewnątrz
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A60

Ceny drzwi wejściowych inox: 475,3-475,13© - 475,3-475,13+ds11©

Drzwi wejściowe inox model 475,3-475,13 w kolorze antracyt.

drzwi wejściowe model 475,3-475,13

Drzwi wejściowe inox model 475,3-475,13+ds11 w kolorze antracyt.

drzwi wejściowe 475,3-475,13+ds11

5450 cena M82
5450 cena M82
7450 cena M102
-1200 promocja
6250 c.prom M102
7450 cena M102
-1200 promocja
6250 c.prom M102
6350 cena D82
6350 cena D82
8350 cena D102
-1200 promocja
7150 c.prom D102
8350 cena D102
-1200 promocja
7150 c.prom D102
+320 dopłata za blachę od wewnątrz
+320 dopłata za blachę od wewnątrz
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A61

Ceny drzwi wejściowych inox: 475,4-475,14© - 475,4-475,14+ds11©

Drzwi wejściowe inox model 475,4-475,14 w kolorze antracyt.

drzwi wejściowe model 475,4-475,14

Drzwi wejściowe inox model 475,4-475,14+ds11 w kolorze antracyt.

drzwi wejściowe 475,4-475,14+ds11

5450 cena M82
5450 cena M82
7450 cena M102
-1200 promocja
6250 c.prom M102
7450 cena M102
-1200 promocja
6250 c.prom M102
6350 cena D82
6350 cena D82
8350 cena D102
-1200 promocja
7150 c.prom D102
8350 cena D102
-1200 promocja
7150 c.prom D102
+320 dopłata za blachę od wewnątrz
+320 dopłata za blachę od wewnątrz
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A62

Ceny drzwi wejściowych inox: 475,5-475,15© - 475,5-475,15+ds11©

Drzwi wejściowe inox model 475,5-475,15 w kolorze antracyt + orzech.

drzwi wejściowe model 475,5-475,15

Drzwi wejściowe inox model 475,5-475,15+ds11 w kolorze antracyt + teak.

drzwi wejściowe 475,5-475,15+ds11

5400 cena M82
5400 cena M82
7400 cena M102
-1200 promocja
6200 c.prom M102
7400 cena M102
-1200 promocja
6200 c.prom M102
6300 cena D82
6300 cena D82
8300 cena D102
-1200 promocja
7100 c.prom D102
8300 cena D102
-1200 promocja
7100 c.prom D102
+270 dopłata za blachę od wewnątrz
+270 dopłata za blachę od wewnątrz
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A63

Ceny drzwi wejściowych inox: 475,6-475,16© - 475,7-475,17

Drzwi wejściowe inox model 475,6-475,16 w kolorze jasny dąb.

drzwi wejściowe model 475,6-475,16

Drzwi wejściowe inox model 475,7-475,17 w kolorze orzech.

drzwi wejściowe model 475,7-475,17

5450 cena M82
5450 cena M82
7450 cena M102
-1200 promocja
6250 c.prom M102
7450 cena M102
-1200 promocja
6250 c.prom M102
6350 cena D82
6350 cena D82
8350 cena D102
-1200 promocja
7150 c.prom D102
8350 cena D102
-1200 promocja
7150 c.prom D102
+320 dopłata za blachę od wewnątrz
+320 dopłata za blachę od wewnątrz
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A64

Ceny drzwi wejściowych inox: 475,7-475,17+ds5 - 475,8-475,18

Drzwi wejściowe inox model 475,7-475,17+ds5 w kolorze orzech.

drzwi wejściowe 475,7-475,17+ds5

Drzwi wejściowe inox model 475,8-475,18 w kolorze białe + palisander.

drzwi wejściowe model 475,8-475,18

5450 cena M82
5450 cena M82
7450 cena M102
-1200 promocja
6250 c.prom M102
7450 cena M102
-1200 promocja
6250 c.prom M102
6350 cena D82
6350 cena D82
8350 cena D102
-1200 promocja
7150 c.prom D102
8350 cena D102
-1200 promocja
7150 c.prom D102
+320 dopłata za blachę od wewnątrz
+320 dopłata za blachę od wewnątrz
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A65

Ceny drzwi wejściowych inox: 475,9-475,19 - 490,20-500B

Drzwi wejściowe inox model 475,9-475,19 w kolorze białe + orzech.

drzwi wejściowe model 475,9-475,19

Drzwi wejściowe inox model 490,20-500B w kolorze szare + ciemny dąb.

drzwi wejściowe model 490,20-500B


5450 cena M82
3750 cena M72
4150 cena M82
7450 cena M102
-1200 promocja
6250 c.prom M102
6150 cena M102
-1200 promocja
4950 c.prom M102

6350 cena D82
4650 cena D72
5050 cena D82
8350 cena D102
-1200 promocja
7150 c.prom D102
7050 cena D102
-1200 promocja
5850 c.prom D102
+320 dopłata za blachę od wewnątrz
+160 dopłata za blachę od wewnątrz
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4

A66

Ceny drzwi wejściowych inox: 490,21-500B - 493,1-493,1

Drzwi wejściowe inox model 490,21-500B w kolorze szare + ciemny dąb.

drzwi wejściowe model 490,21-500B

Drzwi wejściowe inox model 493,1-493,1 w kolorze białe + teak.

drzwi wejściowe model 493,1-493,1

4050 cena M72
4450 cena M82
4150 cena M72
4550 cena M82
6450 cena M102
-1200 promocja
5250 c.prom M102
6550 cena M102
-1200 promocja
5350 c.prom M102
4950 cena D72
5350 cena D82
5050 cena D72
5450 cena D82
7350 cena D102
-1200 promocja
6150 c.prom D102
7450 cena D102
-1200 promocja
6250 c.prom D102
+460 dopłata za blachę od wewnątrz


szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A67

Ceny drzwi wejściowych inox: 496,1-496,2 - 497,1-497,11

Drzwi wejściowe inox model 496,1-496,2 w kolorze złoty dąb + teak.

drzwi wejściowe model 496,1-496,2

Drzwi wejściowe inox model 497,1-497,11 w kolorze ciemny dąb.

drzwi wejściowe model 497,1-497,11

4850 cena M72
5250 cena M82
5470 cena M72
5870 cena M82
7250 cena M102
-1200 promocja
6050 c.prom M102
7870 cena M102
-1200 promocja
6670 c.prom M102
5750 cena D72
6150 cena D82
6370 cena D72
6770 cena D82
8150 cena D102
-1200 promocja
6950 c.prom D102
8770 cena D102
-1200 promocja
7570 c.prom D102
+320 dopłata za blachę od wewnątrz
+440 dopłata za blachę od wewnątrz
szyby* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,5m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A68

Ceny drzwi wejściowych inox: 497,2-497,12 - 498,1-498,11

Drzwi wejściowe inox model 497,2-497,12 w kolorze ciemny dąb.

drzwi wejściowe model 497,2-497,12

Drzwi wejściowe inox model 498,1-498,11 w kolorze szare + orzech.

drzwi wejściowe model 498,1-498,11

5470 cena M72
5870 cena M82

5700 cena M82
7870 cena M102
-1200 promocja
6670 c.prom M102
7700 cena M102
-1200 promocja
6500 c.prom M102
6370 cena D72
6770 cena D82

6600 cena D82
8770 cena D102
-1200 promocja
7570 c.prom D102
8600 cena D102
-1200 promocja
7400 c.prom D102
+440 dopłata za blachę od wewnątrz
+270 dopłata za blachę od wewnątrz
szyby* 0,5m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A69

Ceny drzwi wejściowych inox: 498,1-498,11+ds1 - 498,2-498,12

Drzwi wejściowe inox model 498,1-498,11+ds1 w kolorze szare + orzech.

drzwi wejściowe 498,1-498,11+ds1

Drzwi wejściowe inox model 498,2-498,12 w kolorze szare + orzech.

drzwi wejściowe model 498,2-498,12

5700 cena M82
5700 cena M82
7700 cena M102
-1200 promocja
6500 c.prom M102
7700 cena M102
-1200 promocja
6500 c.prom M102
6600 cena D82
6600 cena D82
8600 cena D102
-1200 promocja
7400 c.prom D102
8600 cena D102
-1200 promocja
7400 c.prom D102
+270 dopłata za blachę od wewnątrz
+270 dopłata za blachę od wewnątrz
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A70

Ceny drzwi wejściowych inox: 499,2-499,12 - 499,2-499,12+ds1

Drzwi wejściowe inox model 499,2-499,12 w kolorze złoty dąb.

drzwi wejściowe model 499,2-499,12

Drzwi wejściowe inox model 499,2-499,12+ds1 w kolorze orzech.

drzwi wejściowe 499,2-499,12+ds1

5350 cena M72
5750 cena M82
5350 cena M72
5750 cena M82
7750 cena M102
-1200 promocja
6550 c.prom M102
7750 cena M102
-1200 promocja
6550 c.prom M102
6250 cena D72
6650 cena D82
6250 cena D72
6650 cena D82
8650 cena D102
-1200 promocja
7450 c.prom D102
8650 cena D102
-1200 promocja
7450 c.prom D102
+320 dopłata za blachę od wewnątrz
+320 dopłata za blachę od wewnątrz
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A71

Ceny drzwi wejściowych inox: 499,3-499,12 - 499,3-499,12+ds1

Drzwi wejściowe inox model 499,3-499,12 w kolorze białe + orzech.

drzwi wejściowe model 499,3-499,12

Drzwi wejściowe inox model 499,3-499,12+ds1 w kolorze białe + orzech.

drzwi wejściowe 499,3-499,12+ds1

5350 cena M72
5750 cena M82
5350 cena M72
5750 cena M82
7750 cena M102
-1200 promocja
6550 c.prom M102
7750 cena M102
-1200 promocja
6550 c.prom M102
6250 cena D72
6650 cena D82
6250 cena D72
6650 cena D82
8650 cena D102
-1200 promocja
7450 c.prom D102
8650 cena D102
-1200 promocja
7450 c.prom D102
+320 dopłata za blachę od wewnątrz
+320 dopłata za blachę od wewnątrz
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4

Ceny netto - przy zakupie z montażem +8% VAT, bez montażu +23% VAT.

* - obliczeniowe powierzchnie przeszkleń skrzydła drzwiowego