16-05-2019 | AFB producent drzwi

Ceny drzwi drewnianych klasycznych - 3

Promocyjne ceny drzwi obowiązują do 31 maja 2019 roku

modele: 577,4 - 683,1

C31

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 577,4 - 577,4B - 578s1 - 578s2

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 577,4 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 577,4

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 577,4B w kolorze orzech.

model drzwi 577,4B

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 578s1 w kolorze orzech ciemny.

model drzwi 578s1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 578s2 w kolorze białe.

model drzwi 578s2

5580 cena M72
5980 cena M82
5580 cena M72
5980 cena M82
5780 cena M72
6180 cena M82
5780 cena M72
6180 cena M82
7980 cena M102
-1200 promocja
6780 c.prom M102
7980 cena M102
-1200 promocja
6780 c.prom M102
8180 cena M102
-1200 promocja
6980 c.prom M102szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
C32

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 578s11 - 581 - 581s - 581s2

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 578s11 w kolorze teak.

model drzwi 578s11

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 581 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 581

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 581s w kolorze złoty dąb.

model drzwi 581s

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 581s2 w kolorze ciemny dąb.

model drzwi 581s2

5780 cena M72
6180 cena M82
5430 cena M72
5830 cena M82
5580 cena M72
5980 cena M82
5580 cena M72
5980 cena M82
8180 cena M102
-1200 promocja
6980 c.prom M102
7830 cena M102
-1200 promocja
6630 c.prom M102
7980 cena M102
-1200 promocja
6780 c.prom M102
7980 cena M102
-1200 promocja
6780 c.prom M102
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4

szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
C33

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 582,1© - 583,1 - 583,2© - 584f1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 582,1 w kolorze ciemny dąb.

model drzwi 582,1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 583,1 w kolorze ciemny orzech.

model drzwi 583,1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 583,2 w kolorze jasny dąb.

model drzwi 583,2

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 584f1 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 584f1

5430 cena M72
5830 cena M82
5430 cena M72
5830 cena M82
5430 cena M72
5830 cena M82
5430 cena M72
5830 cena M82
7830 cena M102
-1200 promocja
6630 c.prom M102
7830 cena M102
-1200 promocja
6630 c.prom M102
7830 cena M102
-1200 promocja
6630 c.prom M102
7830 cena M102
-1200 promocja
6630 c.prom M102
C34

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 584s1 - 588,1© - 588,2© - 589f©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 584s1 w kolorze ciemny dąb.

model drzwi 584s1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 588,1 w kolorze orzech ciemny.

model drzwi 588,1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 588,2 w kolorze jasny dąb.

model drzwi 588,2

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 589f w kolorze złoty dąb.

model drzwi 589f

5580 cena M72
5980 cena M82
5740 cena M72
6140 cena M82
5590 cena M72
5990 cena M82
5430 cena M72
5830 cena M82
7980 cena M102
-1200 promocja
6780 c.prom M1027990 cena M102
-1200 promocja
6790 c.prom M102
7830 cena M102
-1200 promocja
6630 c.prom M102
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,5m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4


C35

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 589s1© - 589s1+ds2© - 590,1 - 590

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 589s1 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 589s1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 589s1+ds2 w kolorze złoty dąb.

drzwi 589s1+ds2

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 590,1 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 590,1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 590 w kolorze ciemny dąb.

model drzwi 590

5740 cena M72
6140 cena M82
5740 cena M72
6140 cena M82
5530 cena M72
5930 cena M82
5530 cena M72
5930 cena M82


7930 cena M102
-1200 promocja
6730 c.prom M102
7930 cena M102
-1200 promocja
6730 c.prom M102
+132 szyba mleczna 331
+450 szyba bezb.-refl. piask. 2D


szyba* 0,6m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,6m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4


C36

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 590s1 - 590s3 - 590s4 - 590s5

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 590s1 w kolorze białe.

model drzwi 590s1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 590s3 w kolorze niebieskie.

model drzwi 590s3

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 590s4 w kolorze orzech.

model drzwi 590s4

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 590s5 w kolorze teak.

model drzwi 590s5

5680 cena M72
6080 cena M82
5680 cena M72
6080 cena M82
5680 cena M72
6080 cena M82
5680 cena M72
6080 cena M82
8080 cena M102
-1200 promocja
6880 c.prom M102
8080 cena M102
-1200 promocja
6880 c.prom M102
8080 cena M102
-1200 promocja
6880 c.prom M102
8080 cena M102
-1200 promocja
6880 c.prom M102
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
C37

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 590s7 - 590s7B - 590s8 - 591s1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 590s7 w kolorze orzech ciemny.

model drzwi 590s7

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 590s7B w kolorze białe.

drzwi 590s7B

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 590s8 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 590s8

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 591s1 w kolorze jasny dąb.

model drzwi 591s1

5680 cena M72
6080 cena M82
5680 cena M72
6080 cena M82
5680 cena M72
6080 cena M82
5680 cena M72
6080 cena M82
8080 cena M102
-1200 promocja
6880 c.prom M102
8080 cena M102
-1200 promocja
6880 c.prom M102
8080 cena M102
-1200 promocja
6880 c.prom M102
8080 cena M102
-1200 promocja
6880 c.prom M102
8980 cena D102
-1200 promocja
7780 c.prom D1028980 cena D102
-1200 promocja
7780 c.prom D102szyby* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
C38

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 591s3 - 592f© - 592s1© - 593s1©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 591s3 w kolorze orzech ciemny.

model drzwi 591s3

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 592f w kolorze złoty dąb.

model drzwi 592f

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 592s1 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 592s1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 593s1 w kolorze teak.

model drzwi 593s1

5680 cena M72
6080 cena M82
5430 cena M72
5830 cena M82
5680 cena M72
6080 cena M82
5740 cena M72
6140 cena M82
8080 cena M102
-1200 promocja
6880 c.prom M102
7830 cena M102
-1200 promocja
6630 c.prom M102
8080 cena M102
-1200 promocja
6880 c.prom M102
8140 cena M102
-1200 promocja
6940 c.prom M102
szyby* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4

szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
C39

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 593s1+ds1© - 594© - 595s1 - 595s1+ds1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 593s1+ds1 w kolorze teak.

drzwi 593s1+ds1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 594 w kolorze jasny dąb.

model drzwi 594

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 595s1 w kolorze orzech ciemny.

model drzwi 595s1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 595s1+ds1 w kolorze orzech ciemny.

drzwi 595s1+ds1

5740 cena M72
6140 cena M82
5540 cena M72
5940 cena M82
5740 cena M72
6140 cena M82
5740 cena M72
6140 cena M82
8140 cena M102
-1200 promocja
6940 c.prom M102
7940 cena M102
-1200 promocja
6740 c.prom M102


+300 szyba bezb.-refl. piask. 2D

+132 szyba mleczna 331
+1080 szyba witraż angielski
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4

szyba* 0,6m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,6m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
C40

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 595s1+ds2 - 595s1+ds3 - 596s1© - 597s1©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 595s1+ds2 w kolorze mahoń.

drzwi 595s1+ds2

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 595s1+ds3 w kolorze złoty dąb.

drzwi 595s1+ds3

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 596s1 w kolorze ciemny dąb.

model drzwi 596s1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 597s1 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 597s1

5740 cena M72
6140 cena M82
5740 cena M72
6140 cena M82
5680 cena M72
6080 cena M82
5680 cena M72
6080 cena M82


8080 cena M102
-1200 promocja
6880 c.prom M102
8080 cena M102
-1200 promocja
6880 c.prom M102
+450 szyba bezb.-refl. piask. 2D
+450 szyba bezbarwna piask. 2D


szyba* 0,6m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,6m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
C41

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 597s3© - 598s3© - 598s6© - 599f©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 597s3 w kolorze jasny dąb.

model drzwi 597s3

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 598s3 w kolorze orzech ciemny.

model drzwi 598s3

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 598s6 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 598s6

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 599f w kolorze orzech.

model drzwi 599f

5680 cena M72
6080 cena M82
5680 cena M72
6080 cena M82
5680 cena M72
6080 cena M82
5580 cena M72
5980 cena M82
8080 cena M102
-1200 promocja
6880 c.prom M102
8080 cena M102
-1200 promocja
6880 c.prom M102
8080 cena M102
-1200 promocja
6880 c.prom M102
7980 cena M102
-1200 promocja
6780 c.prom M102
szyba* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4

C42

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 599s2© - 599s2+ds5© - 599s2+ds6© - 682

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 599s2 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 599s2

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 599s2+ds5 w kolorze palisander.

drzwi 599s2+ds5

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 599s2+ds6 w kolorze orzech.

drzwi 599s2+ds6

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 682 w kolorze białe.

model drzwi 682

5740 cena M72
6140 cena M82
5740 cena M72
6140 cena M82
5740 cena M72
6140 cena M82
5580 cena M72
5980 cena M82
8140 cena M102
-1200 promocja
6940 c.prom M102
8140 cena M102
-1200 promocja
6940 c.prom M102
8140 cena M102
-1200 promocja
6940 c.prom M102
7980 cena M102
-1200 promocja
6780 c.prom M102

+375 szyby piask. bezb. 2D
+900 szyby witraż angielski

szyby* 0,5m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,5m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,5m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
C43

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 682f1 - 682,2© - 682,3© - 683,1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 682f1 w kolorze ciemny dąb.

model drzwi 682f1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 682,2 w kolorze ciemny dąb.

model drzwi 682,2

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 682,3 w kolorze ciemny dąb.

model drzwi 682,3

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 683,1 w kolorze orzech ciemny.

model drzwi 683,1

5480 cena M72
5880 cena M82
5580 cena M72
5980 cena M82
5580 cena M72
5980 cena M82
5580 cena M72
5980 cena M82
7880 cena M102
-1200 promocja
6680 c.prom M102
7980 cena M102
-1200 promocja
6780 c.prom M102
7980 cena M102
-1200 promocja
6780 c.prom M102
7980 cena M102
-1200 promocja
6780 c.prom M102


+160 szyby piaskowana


szyby* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,4m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,5m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4

Ceny netto - przy zakupie z montażem +8% VAT, bez montażu +23% VAT.

* - obliczeniowe powierzchnie przeszkleń skrzydła drzwiowego