strona główna > ceny

12-06-2021 | AFB producent drzwi

Ceny drzwi drewnianych klasycznych - 3

Promocyjne ceny drzwi obowiązują do 30 czerwca 2021 roku

modele: 573 - 683

A60

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 573S2© - 574,1©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 573S2 w kolorze szare.

model drzwi 573S2

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 574,1 w kolorze białe.

model drzwi 574,1

6130 cena M72
6530 cena M82
6300 cena M72
6700 cena M82
8530 cena M102
-1200 promocja
7330 c.promocyjna M102
8700 cena M102
-1200 promocja
7500 c.promocyjna M102
szyby* 0,8 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,8 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A61

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 574,2© - 575,1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 574,2 w kolorze orzech.

model drzwi 574,2

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 575,1 w kolorze orzech.

model drzwi 575,1

6300 cena M72
6700 cena M82
6080 cena M72
6480 cena M82
8700 cena M102
-1200 promocja
7500 c.promocyjna M102
8480 cena M102
-1200 promocja
7280 c.promocyjna M102
szyby* 1 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A62

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 576S1 - 576S1+ds1©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 576S1 w kolorze orzech.

model drzwi 576S1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 576S1+ds1 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 576S1+ds1

6080 cena M72
6480 cena M82
6080 cena M72
6480 cena M82
8480 cena M102
-1200 promocja
7280 c.promocyjna M102
8480 cena M102
-1200 promocja
7280 c.promocyjna M102
+100 szyba mleczna 331
+800 szyba witraż angielski
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A63

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 576S2 - 577,2

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 576S2 w kolorze orzech ciemny.

model drzwi 576S2

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 577,2 w kolorze orzech.

model drzwi 577,2

6080 cena M72
6480 cena M82
5980 cena M72
6380 cena M82
8480 cena M102
-1200 promocja
7280 c.promocyjna M102
8380 cena M102
-1200 promocja
7180 c.promocyjna M102
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A64

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 577,3 - 577,3B

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 577,3 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 577,3

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 577,3B w kolorze antracyt.

model drzwi 577,3B

5980 cena M72
6380 cena M82
5980 cena M72
6380 cena M82
8380 cena M102
-1200 promocja
7180 c.promocyjna M102
8380 cena M102
-1200 promocja
7180 c.promocyjna M102
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A65

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 577,4 - 577,4B

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 577,4 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 577,4

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 577,4B w kolorze orzech.

model drzwi 577,4B

6080 cena M72
6480 cena M82
6080 cena M72
6480 cena M82
8480 cena M102
-1200 promocja
7280 c.promocyjna M102
8480 cena M102
-1200 promocja
7280 c.promocyjna M102
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A66

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 578S1 - 578S2

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 578S1 w kolorze orzech ciemny.

model drzwi 578S1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 578S2 w kolorze białe.

model drzwi 578S2

6280 cena M72
6680 cena M82
6280 cena M72
6680 cena M82
8680 cena M102
-1200 promocja
7480 c.promocyjna M102
8680 cena M102
-1200 promocja
7480 c.promocyjna M102
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A67

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 578S11 - 581

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 578S11 w kolorze teak.

model drzwi 578S11

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 581 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 581

6280 cena M72
6680 cena M82
5930 cena M72
6330 cena M82
8680 cena M102
-1200 promocja
7480 c.promocyjna M102
8330 cena M102
-1200 promocja
7130 c.promocyjna M102
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4

A68

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 581S - 581S2

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 581S w kolorze złoty dąb.

model drzwi 581S

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 581S2 w kolorze teak.

model drzwi 581S2

6080 cena M72
6480 cena M82
6080 cena M72
6480 cena M82
8480 cena M102
-1200 promocja
7280 c.promocyjna M102
8480 cena M102
-1200 promocja
7280 c.promocyjna M102
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A69

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 582,1 - 582,2

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 582,1 w kolorze ciemny dąb.

model drzwi 582,1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 582,2 w kolorze teak.

model drzwi 582,2

5930 cena M72
6330 cena M82
6380 cena M72
6780 cena M82
8330 cena M102
-1200 promocja
7130 c.promocyjna M102
8780 cena M102
-1200 promocja
7580 c.promocyjna M102

szyby* 0,6 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A70

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 583,1 - 583,2

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 583,1 w kolorze ciemny orzech.

model drzwi 583,1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 583,2 w kolorze jasny dąb.

model drzwi 583,2

5930 cena M72
6330 cena M82
5930 cena M72
6330 cena M82
8330 cena M102
-1200 promocja
7130 c.promocyjna M102
8330 cena M102
-1200 promocja
7130 c.promocyjna M102
A71

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 584F1 - 584S1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 584F1 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 584F1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 584S1 w kolorze ciemny dąb.

model drzwi 584S1

5930 cena M72
6330 cena M82
6080 cena M72
6480 cena M82
8330 cena M102
-1200 promocja
7130 c.promocyjna M102
8480 cena M102
-1200 promocja
7280 c.promocyjna M102

szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A72

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 588,1© - 588,2©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 588,1 w kolorze orzech ciemny.

model drzwi 588,1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 588,2 w kolorze jasny dąb.

model drzwi 588,2

6240 cena M72
6640 cena M82
6090 cena M72
6490 cena M82
8640 cena M102
-1200 promocja
7440 c.promocyjna M102
8490 cena M102
-1200 promocja
7290 c.promocyjna M102
szyby* 0,5 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4

A73

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 589F© - 589S1©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 589F w kolorze złoty dąb.

model drzwi 589F

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 589S1 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 589S1

5930 cena M72
6330 cena M82
6240 cena M72
6640 cena M82
8330 cena M102
-1200 promocja
7130 c.promocyjna M102
+150 szyba mleczna 331

szyba* 0,6 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A74

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 589S1+ds2© - 590,1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 589S1+ds2 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 589S1+ds2

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 590,1 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 590,1

6240 cena M72
6640 cena M82
6030 cena M72
6430 cena M828430 cena M102
-1200 promocja
7230 c.promocyjna M102
+495 szyba bezb.-refl. piask. 2D

szyba* 0,6 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4

A75

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 590 - 590S1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 590 w kolorze ciemny dąb.

model drzwi 590

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 590S1 w kolorze białe.

model drzwi 590S1

6030 cena M72
6430 cena M82
6180 cena M72
6580 cena M82
8430 cena M102
-1200 promocja
7230 c.promocyjna M102
8580 cena M102
-1200 promocja
7380 c.promocyjna M102

szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A76

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 590S3 - 590S4

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 590S3 w kolorze niebieskie.

model drzwi 590S3

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 590S4 w kolorze orzech.

model drzwi 590S4

6180 cena M72
6580 cena M82
6180 cena M72
6580 cena M82
8580 cena M102
-1200 promocja
7380 c.promocyjna M102
8580 cena M102
-1200 promocja
7380 c.promocyjna M102
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A77

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 590S5 - 590S7

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 590S5 w kolorze teak.

model drzwi 590S5

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 590S7 w kolorze orzech ciemny.

model drzwi 590S7

6180 cena M72
6580 cena M82
6180 cena M72
6580 cena M82
8580 cena M102
-1200 promocja
7380 c.promocyjna M102
8580 cena M102
-1200 promocja
7380 c.promocyjna M1029480 cena D102
-1200 promocja
8280 c.promocyjna D102
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A78

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 590S7B - 590S8

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 590S7B w kolorze białe.

model drzwi 590S7B

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 590S8 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 590S8

6180 cena M72
6580 cena M82
6180 cena M72
6580 cena M82
8580 cena M102
-1200 promocja
7380 c.promocyjna M102
8580 cena M102
-1200 promocja
7380 c.promocyjna M1029480 cena D102
-1200 promocja
8280 c.promocyjna D102
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A79

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 591S1 - 591S3

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 591S1 w kolorze jasny dąb.

model drzwi 591S1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 591S3 w kolorze orzech ciemny.

model drzwi 591S3

6180 cena M72
6580 cena M82
6180 cena M72
6580 cena M82
8580 cena M102
-1200 promocja
7380 c.promocyjna M102
8580 cena M102
-1200 promocja
7380 c.promocyjna M102
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A80

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 591S3+ds1 - 592F©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 591S3+ds1 w kolorze orzech.

model drzwi 591S3+ds1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 592F w kolorze złoty dąb.

model drzwi 592F

6180 cena M72
6580 cena M82
5930 cena M72
6330 cena M82
8580 cena M102
-1200 promocja
7380 c.promocyjna M102
8330 cena M102
-1200 promocja
7130 c.promocyjna M102
+330 szyby bezb.-refl. piask. 2D

szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4

A81

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 592S1© - 593S1©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 592S1 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 592S1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 593S1 w kolorze teak.

model drzwi 593S1

6180 cena M72
6580 cena M82
6240 cena M72
6640 cena M82
8580 cena M102
-1200 promocja
7380 c.promocyjna M102
8640 cena M102
-1200 promocja
7440 c.promocyjna M102
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A82

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 593S1+ds1© - 594©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 593S1+ds1 w kolorze teak.

model drzwi 593S1+ds1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 594 w kolorze jasny dąb.

model drzwi 594

6240 cena M72
6640 cena M82
6040 cena M72
6440 cena M82
8640 cena M102
-1200 promocja
7440 c.promocyjna M102
8440 cena M102
-1200 promocja
7240 c.promocyjna M102
+330 szyba bezb.-refl. piask. 2D

szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4

A83

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 595S1 - 595S1+ds1©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 595S1 w kolorze białe.

model drzwi 595S1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 595S1+ds1 w kolorze orzech ciemny.

model drzwi 595S1+ds1

6240 cena M72
6640 cena M82
6240 cena M72
6640 cena M82
+150 szyba mleczna 331
+1200 szyba witraż angielski
szyba* 0,6 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,6 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A84

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 595S1+ds2 - 595S1+ds3

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 595S1+ds2 w kolorze mahoń.

model drzwi 595S1+ds2

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 595S1+ds3 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 595S1+ds3

6240 cena M72
6640 cena M82
6240 cena M72
6640 cena M82
+495 szyba bezb.-refl. piask. 2D
+495 szyba bezbarwna piask. 2D
szyba* 0,6 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,6 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A85

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 596S1 - 597S1©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 596S1 w kolorze ciemny dąb.

model drzwi 596S1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 597S1 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 597S1

6180 cena M72
6580 cena M82
6180 cena M72
6580 cena M82
8580 cena M102
-1200 promocja
7380 c.promocyjna M102
8580 cena M102
-1200 promocja
7380 c.promocyjna M102
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A86

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 597S3© - 598S3©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 597S3 w kolorze jasny dąb.

model drzwi 597S3

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 598S3 w kolorze orzech ciemny.

model drzwi 598S3

6180 cena M72
6580 cena M82
6180 cena M72
6580 cena M82
8580 cena M102
-1200 promocja
7380 c.promocyjna M102
8580 cena M102
-1200 promocja
7380 c.promocyjna M102
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A87

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 598S6© - 599F©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 598S6 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 598S6

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 599F w kolorze orzech.

model drzwi 599F

6180 cena M72
6580 cena M82
6080 cena M72
6480 cena M82
8580 cena M102
-1200 promocja
7380 c.promocyjna M102
8480 cena M102
-1200 promocja
7280 c.promocyjna M102
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4

A88

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 599S2© - 599S2+ds5©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 599S2 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 599S2

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 599S2+ds5 w kolorze palisander.

model drzwi 599S2+ds5

6240 cena M72
6640 cena M82
6240 cena M72
6640 cena M82
8640 cena M102
-1200 promocja
7440 c.promocyjna M102
8640 cena M102
-1200 promocja
7440 c.promocyjna M102

+412,5 szyby piask. bezb. 2D
szyby* 0,5 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,5 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A89

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 599S2+ds6© - 599,3

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 599S2+ds6 w kolorze orzech.

model drzwi 599S2+ds6

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 599,3 w kolorze zloty_dab.

599,3

6240 cena M72
6640 cena M82
6240 cena M72
6640 cena M82
8640 cena M102
-1200 promocja
7440 c.promocyjna M102
8640 cena M102
-1200 promocja
7440 c.promocyjna M102
+1000 szyby witraż angielski

szyby* 0,5 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,5 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A90

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 682© - 682F1©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 682 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 682

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 682F1 w kolorze ciemny dąb.

model drzwi 682F1

6080 cena M72
6480 cena M82
5980 cena M72
6380 cena M82
8480 cena M102
-1200 promocja
7280 c.promocyjna M102
8380 cena M102
-1200 promocja
7180 c.promocyjna M102
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4

A91

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 682,2© - 682,3©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 682,2 w kolorze ciemny dąb.

model drzwi 682,2

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 682,3 w kolorze ciemny dąb.

model drzwi 682,3

6080 cena M72
6480 cena M82
6080 cena M72
6480 cena M82
8480 cena M102
-1200 promocja
7280 c.promocyjna M102
8480 cena M102
-1200 promocja
7280 c.promocyjna M102

+176 szyby piaskowana
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A92

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 683,1©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu model 683,1 w kolorze orzech ciemny.

model drzwi 683,1

6080 cena M72
6480 cena M82
8480 cena M102
-1200 promocja
7280 c.promocyjna M102
szyby* 0,5 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4

Ceny netto - przy zakupie z montażem +8% VAT, bez montażu +23% VAT.

* - obliczeniowe powierzchnie przeszkleń skrzydła drzwiowego